Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Meldpunt BG stopt

Het EOKM heeft ons bericht dat het Meldpunt BG niet langer actief is. Hierbij de tekst die op hun website (https://www.eokm.nl/nieuws/) te vinden is:

“Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) sluit per vandaag (8 juni) het Meldpunt voor seksueel misbruik in de Boeddhistische Gemeenschap (BG). Bij het Meldpunt kwam nog maar heel sporadisch een melding binnen. Bovendien is het EOKM vorig jaar begonnen met het afstoten van taken, die niet tot de kerntaken behoren. Het EOKM bestrijdt online misbruik van kinderen. Omdat er geen geschikte partij is gevonden die het Meldpunt BG over kan nemen, heeft het EOKM nu besloten het Meldpunt definitief te sluiten.”

Vanuit de BUN willen wij directie en medewerkers van het EOKM heel hartelijk danken voor hun initiatief het Meldpunt BG in november 2015 op te starten. Op dat moment ontbrak het ons volledig aan de expertise om zelf iets te organiseren, terwijl de urgentie wel duidelijk was.

De BUN vindt dat het niet zo mag zijn dat slachtoffers van ongewenste omgangsvormen in het algemeen en seksueel misbruik in het bijzonder in de kou blijven staan. Vanaf 1 januari 2017 heeft de BUN daarom een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Zie de vermelding op onze website: http://boeddhisme.nl/organisatie/externe-vertrouwenspersoon/.

Veel leden van de BUN beschikken inmiddels over een ethische code, een klachtenregeling en/of eigen vertrouwenspersonen. Andere leden zijn daar nog actief mee bezig. De BUN roept al haar leden op dit voorbeeld te volgen.

« Nieuwsoverzicht