Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Nieuws

Nieuws over de Boeddhistische Unie & landelijk nieuws over het boeddhisme.
Zie voor dagelijks nieuws o.a. boeddhistischdagblad.nl

Boeddhistische vrijwilligers begin 2017 aan de slag in gevangenissen

Vrijwilligers van de bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) aangesloten boeddhistische sangha’s gaan naar verwachting volgend jaar al in penitentiaire inrichtingen gedetineerden bezoeken en/of diensten verlenen, zoals het vervoer van familieleden naar een gevangenis. Zij ondersteunen daarmee het werk van de professionele boeddhistische geestelijke verzorgers die nu al in de inrichtingen werkzaam zijn.

De stichting Duizend Handen, die verantwoordelijk is voor de opleiding en het uitzenden van de vrijwilligers, is onlangs opgericht. Jacco van de Velde en Kim Tsai, die praktiseert in de Nederlandse sangha zen spirit van Irène Bakker,  vormen het voorlopig bestuur. Met drie andere aspirant bestuursleden zijn al contacten gelegd.

De stichting opereert namens de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), het is de bedoeling dat er een landelijk netwerk ontstaat. Het inzetten van vrijwilligers in de gevangenissen is een idee van Varamitra, het hoofd van de dienst boeddhistische geestelijke verzorging (BGV) en een wens van toenmalig minister van justitie Hirsch Ballin- toen de BGV nog op de tekentafel lag,  om bij het boeddhistisch geestelijk werk in de inrichtingen ook vrijwilligers te betrekken.

Voor het volledige bericht zie: boeddhistischdagblad.nl

Minister van der Steur bezoekt BUN

Op woensdag 24 augustus was minister van der Steur op bezoek bij de BUN, in zijn functie als minister van erediensten. Op een steenworp afstand van zijn ministerie werd hij ontvangen in het Boeddhistisch Centrum Haaglanden door vertegenwoordigers van de boeddhistische gemeenschap. Oud-voorzitter van de BUN Varamitra gaf een rondleiding in zijn eigen centrum en een introductie op het boeddhisme in Nederland. Daarna was er een rondetafelgesprek waarin de minister veel belangstelling toonde en veel vragen stelde. De bijeenkomst was heel open en informatief en de dialoog verliep in goede harmonie.

IMG_0151_x copy

Van links naar rechts de aanwezigen bij de ontmoeting:

Kim Tsai - Stichting Duizend Handen, Varamitra - Oprichter BC Haaglanden en oud-voorzitter van de BUN, minister Ard van der Steur, Michael Ritman - voorzitter BUN, Matthijs Schouten - voorzitter Dharma Advies Raad, Paula de Wijs - oud-vicevoorzitter van de BUN, Artho Jansen voorzitter Boeddhistische Zendende Instantie, Rozanne van der Veur - secretaris van de BUN, Stef Lauwers - Boeddhistisch Geestelijk Verzorger en Coordinator boeddhistische ambtsopleiding VU Amsterdam, Daphne de Groot - ministerie.

BUN zoekt externe vertrouwenspersonen

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) zoekt externe vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, die geheel onafhankelijk van de BUN zullen opereren. Zij zullen aanspreekbaar zijn voor iedereen die in een boeddhistische context te maken krijgt met seksueel misbruik en met zijn of haar probleem niet terecht kan bij de betreffende organisatie. Deze externe vertrouwenspersonen zijn er nu nog niet.

De BUN roept vertrouwenspersonen, die voldoen aan het volgende profiel, zich kandidaat te stellen: werkzaam als zelfstandig vertrouwenspersoon, aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV) of bereid zich aan te sluiten en aan de opleidingseisen van de LVVV te voldoen, aantoonbare affiniteit met het boeddhisme, bekendheid met verschillende boeddhistische tradities, in staat de relatie leraar-leerling in een boeddhistische context op waarde te schatten. Voor de functieomschrijving en vereiste kwalificaties wordt verder verwezen naar de ‘model functieomschrijving vertrouwenspersoon’ van de LVVV.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich richten tot het secretariaat van de BUN: secretariaat@boeddhisme.nl.

 

Dalai Lama in Brussel

Z.H. de Dalai Lama geeft op zondag 11 september een publieke lezing in Brussel. Het is nog maar kort geleden, in 2014, dat de Dalai Lama Nederland bezocht. Dicht bij huis, in Brussel, is er weer een kans om de nu 81-jarige Dalai Lama in levende lijve mee te maken. Het thema van de lezing is "Individuele inzet en globale verantwoordelijkheid".

Tenzin Gyatso, de 14de Dalai Lama, is de leider van het Tibetaanse Boeddhisme, en een in de hele wereld geëerbiedigde geestelijke leider. Hij reist over de hele wereld en geeft conferenties over onderwerpen zoals universele verantwoordelijkheid, liefde, compassie en vriendelijkheid. Hij heeft grote belangstelling voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en weet de humanistische implicaties van de ontdekkingen alsook de intuïtieve methodologische verfijning ervan in de hoogste graad te benutten. Hij is medeoprichter van het Mind & Life Institute.

Hij werd op 6 juli 1935 in het kleine dorp Taktser, in het noordoosten van Tibet, geboren als zoon van een boerenfamilie. Op tweejarige leeftijd werd hij in overeenstemming met de Tibetaanse traditie herkend als de reïncarnatie van zijn voorganger, de 13de Dalai Lama. De Dalai Lama’s zijn verschijningen van de Boeddha van Compassie, die ervoor kiezen gereïncarneerd te worden met als doel menselijke wezens te dienen. De huidige Dalai Lama won in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede en wordt in de hele wereld geëerbiedigd voor de manier waarop hij mededogen en geweldloosheid uitdraagt voor het oplossen van menselijke conflicten.

Voor meer informatie en aanmelding zie de officiële website.

Een kijkje in de Longquan Tempel

Een kaalgeschoren non loopt met een boor in haar hand. Twee Chinezen staan op een ladder. Een ander komt toegesneld met ijzerdraad terwijl hij juiste aanwijzingen geeft. Een klus die op een dinsdagmiddag in Zuilen met grote aandacht wordt uitgevoerd: het ophangen van het spandoek dat de viering van Boeddha’s verjaardag de week erna aangeeft. De dagen om iedereen kennis te laten maken met de tempel en het boeddhisme.

Vanuit de Longquan Tempel van Groot Mededogen klinkt gezang. De zes nonnen voor wie de tempel thuis is, zijn aan het chanten, een ritmisch gezang. Op de gong slaat een non het ritme. De deuren staan wagenwijd open en Boeddha lacht je door de deuropening al vriendelijk tegemoet.

Op Buddha Day, de dag dat de Boeddha Sakyamuni het levenslicht zag, zit de Longquan-tempel vol met voornamelijk Chinezen. De versiering is nog kleurrijker dan normaal. Op de tafels, gedrapeerd met gouden kleden, staan offers zoals schalen kiwi’s en bananen. Ook de lotusbloemen zijn promit aanwezig, zowel in natuurlijke vorm als in kunstmatige verlichting. In het midden van de tempel staat het zilveren bad van Sakyamuni, waar hij gereinigd zal worden met heilig water. Ook burgemeester Jan van Zanen had dit jaar de eer om dat te doen.

Voor het volledige bericht zie: www.duic.nl

The Mountain Yogi

Het Tibetaanse boeddhisme kent veel verschijningen, maar de traditie van Milarepa spreekt wel het meest tot de verbeelding. Dit zijn de yogi’s hoog in de Himalaya, die vaak jarenlang, onder barre omstandigheden en in totale afzondering hun meditatie doen. Lama Govinda, (Pooh, 1962) is zo’n kluizenaar, en we volgen hem wanneer hij na twintig jaar zijn grot verlaat om zich onder de mensen te begeven.

Bekijk de trailer:

Lama Govinda
Documentairemaker Jaap Verhoeven is geraakt door de eenvoud en zorgeloosheid van Lama Govinda, maar valt tijdens het draaien van dit portret ook van de ene verbazing in de andere. Zo blijkt Lama Govinda erg te houden van dans en zang. Hij laat geen mogelijkheid onbenut om te dansen en te zingen met de dorpelingen uit de omgeving, die hem als een heilige vereren. Ook in zijn geboortedorp Pooh wordt hij op handen gedragen.

Lama Govinda geeft letterlijk alles op om Milarepa’s pad naar verlichting te volgen, en zo tot diepe levens inzichten te komen. Hij zingt door het weidse en hoge berglandschap wanneer we terugkeren naar zijn berghut voor zijn volgende retreat. Daar aangekomen vertelt hij hoe hij de winters overleeft en over zijn inspiratie om dit moeilijke pad te volgen.

De ontmoeting met hem roept voor Westerlingen veel vragen op, niet alleen over hem, maar ook over ons eigen leven, dat immers gebaseerd is op het bereiken van sociaal, financieel, en fysiek comfort, juist al die dingen die Lama Govinda achter zich liet. Maar wat zocht hij dan? Wat is het resultaat van al die jaren beoefening. En wat kunnen wij daarvan leren en begrijpen? Een prachtige documentaire over een verdwijnende traditie.

Zie het oorspronkelijke artikel op bodhitv.nl

The Mountain Yogi is een productie van de boeddhistische stroming bij de KRO-NCRV en te zien op zondag 29 mei 2016 op NPO2 om 15:15. Herhaling op Woensdag 01 juni 2016, 23:55.

Na afloop hier te zien op NPO.nl

Zie ook het interview van Loes Limburg met Jaap verhoeven op bodhitv.nl.

 

Pauselijke boodschap voor de Vesakh-viering 2016

DE PAUSELIJKE RAAD VOOR DE INTERRELIGIEUZE DIALOOG
Boodschap voor de Vesakh-Viering 2016
Boeddhisten en christenen: Samen sterk in ecologische opvoeding

Beste boeddhistische vrienden,

  1. Namens De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, bieden wij u graag onze hartelijke gelukwensen aan ter gelegenheid van Vesakh, waarbij drie belangrijke gebeurtenissen herdacht worden in het leven van Gautama Boeddha – zijn geboorte, verlichting en heengaan. Wij wensen u vrede, harmonie en vreugde, in uw hart, in uw familie en in het land waar u woont.
  2. Dit jaar richten we ons tot u, geïnspireerd door de Encycliek van Zijne Heiligheid Paus Franciscus: Laudato Sì, Over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Zijne Heiligheid schrijft hierin: “De uiterlijke woestijnen in de wereld vermenigvuldigen zich, omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden.” Dit is de reden dat “de ecologische crisis een oproep tot een diepgaande innerlijke bekering” is. (n. 217). Verder verklaart hij: “De opvoeding zal ondoelmatig zijn en alle krachtsinspanningen onvruchtbaar, als men er geen zorg voor draagt ook een nieuw model te verspreiden betreffende de mens, het leven, de maatschappij en de relatie met de natuur.” (n. 215) “Alleen door uit te gaan van het ontwikkelen van gedegen deugden is […] een ecologisch engagement mogelijk.” (n. 211). Hierbij stelt Paus Franciscus: “Er zijn verschillende terreinen van opvoeding: school, gezin, communicatiemiddelen, catechese en andere.”
  3. Beste boeddhistische vrienden, jullie hebben uitdrukking gegeven aan jullie zorg over de afbraak van het milieu, zoals blijkt uit de geschriften: The Time to Act is Now: A Buddhist Declaration on Climate Change en: Buddhist Climate Change Statement to World Leaders. Hierin wordt getuigenis afgelegd van een gemeenschappelijke overtuiging dat aan de eco-crisis in feite een ego-crisis ten grond ligt, die tot uitdrukking komt in menselijke hebzucht, angst, arrogantie en onwetendheid. Daarom moeten we nu onze levensstandaard en verwachtingen bijstellen om de teloorgang van ons milieu tegen te gaan. “Door het inzicht van inter-zijn en compassie te ontwikkelen, zullen we in staat zijn uit liefde te handelen, en niet uit angst, om onze planeet te beschermen.” (Buddhist Climate Change Statement to World Leaders). En: “Wij zullen ziek worden, wanneer de aarde ziek wordt, omdat we er deel van uitmaken.” (The Time to Act is Now).
  4. Aangezien de klimaatverandering wordt toegeschreven aan menselijke activiteiten, moeten wij, als christenen en boeddhisten, samenwerken om hier met een ecologische spiritualiteit tegenwicht aan te bieden. De versnelde toename van wereldwijde milieuproblemen heeft de urgentie van interreligieuze samenwerking vergroot. Opvoeding in verantwoordelijkheid voor het milieu en het instellen van een “ecologisch burgerschap” vereisen een ecologische ethiek die gebaseerd is op innerlijke waardes als respect en zorg voor de natuur. Het is dringend noodzakelijk dat de volgers van alle religies hun scheidslijnen overstijgen en de handen ineenslaan om een maatschappelijke orde van ecologische verantwoordelijkheid te ontwikkelen die gebaseerd is op gedeelde waardes. In landen waar boeddhisten en christenen zij aan zij werken, kunnen we de gezondheid en duurzaamheid van de planeet ondersteunen door gezamenlijke opvoedingsprogramma’s die gericht zijn op het verhogen van het ecologisch gewaarzijn, en door het uitdragen van gezamenlijke initiatieven.
  5. Beste boeddhistische vrienden, mogen wij in verbondenheid samenwerken om de mensheid te bevrijden van het lijden dat door klimaatverandering veroorzaakt wordt, en een bijdrage leveren aan de zorg voor ons gemeenschappelijke huis. In deze geest wensen wij u opnieuw een vredige en vreugdevolle Vesakh-viering.

Cardinal Jean-Louis Tauran, President

Bisschop Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ, Secretaris

Nieuwsbrief voor Bodhitv en Vrienden van de BOS

De eerste nieuwsbrief voor Bodhitv, vrienden van de BOS en iedereen die het boeddhisme een warm hart toedraagt is een feit. Na wat opstartproblemen die ervoor zorgden dat sommige abonnees een test in de mailbox kregen draait alles nu. Op de website van Bodhitv kun je je opgeven voor deze nieuwsbrief. Nog even een korte uitleg: de Stichting Vrienden van de BOS is ooit in het leven geroepen om naast de uitzendingen van de Boeddhistische Omroep ondersteunende activiteiten te ontplooien. De BOS is eind 2015 opgeheven en de stichting onderzoekt nu hoe ook een onafhankelijk digitaal platform gerealiseerd kan worden onder de naam Bodhitv. In de tussentijd gaat Bodhitv door met nieuws, columns, artikelen en video's en aandacht voor boeddhistische programma's bij de KRO-NCRV.

Te druk
Waarom op groepsretraite gaan wordt geassocieerd met stilte, rust en lekker-even-weg-van-alles-en-iedereen, is 'faalboeddhist' Annemarie steeds meer een raadsel. Zo'n week 'afzondering' is vooral retedruk. De enige keer dat je alleen bent is als je gaat slapen. Dan maar een grot in? Lees meer

TV: With Real Stars above My Head
Alfredo heeft MS. Hij is bang dat zijn ziekte progressief is en hij wil daarom voor het te laat is zijn droom waarmaken en gaan wandelen in de Himalaya. Zijn arts raadt het hem af, maar hij vertrekt toch. Zondag 22 mei om 15:10 op NPO2. Lees meer

Jezelf tegenkomen
Schrijver Jan Geurtz vindt dat je je regelmatig uit de wereld moeten terugtrekken om zicht te krijgen op je binnenwereld. Hij vertelt over de romantiek van het kluizenaarschap en de noodzaak van meditatie om jezelf tegen te komen. Lees meer

Nu online: Zen en de kunst van compassie
India is het land waar de Boeddha een groot deel van zijn leven doorbracht, maar het boeddhisme is er al eeuwenlang zo goed als verdwenen. Hindoes, moslims, christenen en ontelbare andere spirituele bewegingen kleuren er de straten. Maar ze botsen en bestrijden elkaar ook, net als in de rest van de wereld. Ver weg van de drukte, in het zuiden van India heeft de Jezuïet en zenmeester Ama Samy een meditatiecentrum gesticht, waar westerlingen en Indiërs samen de stilte zoeken. Hij verenigt christendom en boeddhisme, zonder water bij de wijn te doen en zonder er een soep van te maken. Nu online te zien.

Twee kanten van dezelfde munt
In de documentaire 'Zen en de kunst van compassie' probeert de Indiase leraar Ama Samy het boeddhisme met het katholieke geloof te verenigen. Dichterbij huis probeert de Vlaming Peter Baekelmans min of meer hetzelfde te doen. Lees meer

Verwacht: The Mountain Yogi
Na twintig jaar totale afzondering hoog in de bergen van de Himalaya verlaat Lama Govinda zijn grot om zich onder de mensen te begeven. Een prachtige documentaire over een verdwijnende traditie. Zondagmiddag 29 mei op NPO2. Lees meer

Al deze informatie is ook terug te lezen op de website van Bodhitv.