Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Nieuws

Nieuws over de Boeddhistische Unie & landelijk nieuws over het boeddhisme.
Zie voor dagelijks nieuws o.a. boeddhistischdagblad.nl

Meldpunt BG stopt

Het EOKM heeft ons bericht dat het Meldpunt BG niet langer actief is. Hierbij de tekst die op hun website (https://www.eokm.nl/nieuws/) te vinden is:

“Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) sluit per vandaag (8 juni) het Meldpunt voor seksueel misbruik in de Boeddhistische Gemeenschap (BG). Bij het Meldpunt kwam nog maar heel sporadisch een melding binnen. Bovendien is het EOKM vorig jaar begonnen met het afstoten van taken, die niet tot de kerntaken behoren. Het EOKM bestrijdt online misbruik van kinderen. Omdat er geen geschikte partij is gevonden die het Meldpunt BG over kan nemen, heeft het EOKM nu besloten het Meldpunt definitief te sluiten.”

Vanuit de BUN willen wij directie en medewerkers van het EOKM heel hartelijk danken voor hun initiatief het Meldpunt BG in november 2015 op te starten. Op dat moment ontbrak het ons volledig aan de expertise om zelf iets te organiseren, terwijl de urgentie wel duidelijk was.

De BUN vindt dat het niet zo mag zijn dat slachtoffers van ongewenste omgangsvormen in het algemeen en seksueel misbruik in het bijzonder in de kou blijven staan. Vanaf 1 januari 2017 heeft de BUN daarom een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Zie de vermelding op onze website: http://boeddhisme.nl/organisatie/externe-vertrouwenspersoon/.

Veel leden van de BUN beschikken inmiddels over een ethische code, een klachtenregeling en/of eigen vertrouwenspersonen. Andere leden zijn daar nog actief mee bezig. De BUN roept al haar leden op dit voorbeeld te volgen.

Kandidaten gezocht voor BVO

Het bestuur van de Boeddhistisch Zendende Instantie is op zoek naar kandidaten voor de volgende functies in verband met de start van boeddhistisch vormingsonderwijs in het schooljaar 2018/19

Het vormingsonderwijs voor openbare lagere scholen wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs en uitgevoerd door de stichting GVO/HVO.

Projectleider BVO

&

Leraren BVO

Voor meer info over het BVO zie: https://gvoenhvo.nl/wat-is-gvo-en-hvo/boeddhistisch-vormingsonderwijs-bvo/

Een uitgebreide vacature tekst voor deze functies vind u op hier

Op zaterdag 14 april vindt er een informatie bijeenkomst plaats over de start van BVO. Kandidaten voor beide functies worden aangeraden zich voor deze bijeenkomst aan te melden via bvo@boeddhisme.nl
Zie ook de uitnodiging op http://boeddhisme.nl/organisatie/boeddhistisch-vormingsonderwijs-bvo/

Uw sollicitatie kunt u voor 21 april richten aan het bestuur van de Boeddhistische Zendende Instantie bzi@boeddhisme.nl

Michael Ritman                   Artho Jansen

Voorzitter BUN                      Voorzitter BZI

Boeddhist Frans Goetghebeur overleden

Gisteren is Frans Goetghebeur  overleden. Goetghebeur was een van de leidende figuren binnen het boeddhisme in België. Frans Goetghebeur was na zijn studies Romaanse filologie een tijdlang werkzaam in het secundair onderwijs. Veertig jaar lang was hij verbonden aan de boeddhistische instituten van Schoten, Brussel, Huy en Cadzand (Nl.) en gedurende tien jaar was hij voorzitter van de Boeddhistische Unie van België (BUB). In het verlengde daarvan nam hij het voorzitterschap van de Europese Boeddhistische Unie (EBU) op zich.

Voor het volledige bericht zie: www.boeddhistischdagblad.nl

Zie ook de website van de Belgische Boeddhistische Unie: www.buddhism.be/nl/

Misbruik in het boeddhisme: egoprojectie, overgave en groepsdynamiek

Overal waar mensen samenkomen in complexe en hiërarchische systemen, ligt misbruik op de loer. Dat is zo in het onderwijs, de sport, op de werkvloer en binnen religieuze groeperingen. Dus ook binnen het boeddhisme, getuige de vele misbruikzaken die de laatste jaren in de openbaarheid kwamen. Wat zijn mogelijke valkuilen binnen een student-leraar relatie? En hoe kunnen we hier bewuster mee omgaan? Kitty Arends van Bodhitv sprak erover met psychotherapeut Linda Graham, gestalttherapeut Tom Hannes en hoogleraar Aziatische studies Paul van der Velde.

Voor het volledige bericht zie:

www.bodhitv.nl

Uitnodiging themadag onderwijs

Op zaterdag 14 april aanstaande wordt een informatieochtend gehouden over de opstart van boeddhistisch vormingsonderwijs voor leerlingen van openbare lagere scholen.

Het vormingsonderwijs voor openbare lagere scholen wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs en uitgevoerd door de stichting GVO/HVO.

Zie ook de volgende links:
www.gvoenhvo.nl/wat-is-gvo-en-hvo/boeddhistisch-vormingsonderwijs-bvo
www.boeddhisme.nl/organisatie/boeddhistisch-vormingsonderwijs-bvo

Wij nodigen de leden van de BUN, ouders van kinderen op openbare lagere scholen, potentiële kandidaten voor de functie van projectleider BVO en docenten BVO, (vacatureteksten volgen later), onderwijsprofessionals, leraren en docenten binnen boeddhistische gemeenschappen en alle overige die de ontwikkeling van het boeddhisme een warm hart toedragen, van harte uit om naar deze bijeenkomst te komen.

De bijeenkomst wordt gehouden in:

Het Dienstencentrum GVO/HVO
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE  Utrecht

Inloop vanaf 10.00 uur met koffie/thee

Start: 10.30
Lunch: 13.00
Afsluiting: 14.00 uur

Aanmelden verplicht via bvo@boeddhisme.nl voor 10 april (i.v.m. de catering)

 

Vrienden van het boeddhisme bestaat vijftig jaar

Op zaterdag 11 november 2017 viert de stichting Vrienden van het boeddhisme met donateurs en genodigden haar 50-jarig jubileum in Antropia in Driebergen. De feestelijke bijeenkomst staat in het teken van ‘Is er één dharma? Of: is er eenheid in de dharma?

Sprekers uit verschillende tradities zullen hierop hun licht laten schijnen. Er is ook een panelgesprek en er wordt teruggekeken op de geschiedenis van de stichting. Dit alles omringd met kleine rituelen en het hartsoetra.

De dag wordt geopend door Jacques den Boer, sprekers zijn onder andere Han de Wit, Wanda Sluijter, Matthijs Schouten en Tenkei Koppens. De paneldiscussie vindt plaats onder leiding van André Kalden, voorzitter van de stichting. Ellen Deiman zingt met alle aanwezigen een meerstemmige hartsoetra.

De bijeenkomst is alleen bedoeld voor donateurs die zich voor 1 november hebben aangemeld en genodigden, en voor leden van de BUN.

Voor het volledige bericht zie: www.boeddhistischdagblad.nl

Voor de uitnodiging voor leden van de BUN zie: www.boeddhisme.nl/vrienden-van-het-boeddhisme

Europese boeddhisten veroordelen geweld Myanmar

Op de jaarlijkse ledenvergadering van de Europese Boeddhistische Unie (EBU), afgelopen weekend in Polen, is een  verklaring opgesteld waarin het geweld in Myanmar wordt veroordeeld. Als lid van de EBU ondersteunt de BUN deze gezamenlijke verklaring.

Voor het volledige bericht zie: europeanbuddhism.org/news

Prinsjesdagviering 2017: Vertrouwen tussen hoop en vrees

De Prinsjesdagviering van 2017 wil déze rijkdom onder de aandacht brengen van bewindslieden en leden van de Staten-Generaal en van alle burgers van dit land, of ze nu hier geboren en getogen zijn, of pas later in hun leven terechtgekomen zijn. De titel van editie van 2017 luidt: Vertrouwen tussen hoop en vrees.

Meegewerkt wordt door joden, moslims, humanisten, christenen, bahaï’s, hindoes, boeddhisten, soefi’s, sikhs, Brahma Kumaris en anderen.

André Kalden, foto BD.

Voor het volledige bericht zie:

www.boeddhistischdagblad.nl

Het hoofdreferaat wordt dit jaar gehouden door André Kalden. Sinds februari 2013 is hij door de algemene ledenvergadering van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) afgevaardigd naar het bestuur van Stichting Prinsjesdagviering.