Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

BC Amsterdam Triratna

Westers Amsterdam

Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna

Pal in het hart van de Jordaan ligt het Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna. Sinds 1995 wordt hier boeddhistisch onderricht gegeven. Het centrum is deel van de wereldwijde Triratnatraditie die de 2500 jaar oude boeddhistische traditie in deze moderne wereld en tijd aanbiedt en beoefent. De radicale en vernieuwende benadering vanTriratna inspireert steeds meer mensen op vijf continenten. Triratna staat bekend om haar vriendelijke en informele stijl van lesgeven. Triratna heeft nu meer dan 70 stads- en retraitecentra in zo’n 20 landen wereldwijd.

Triratna kenmerken

De essentie van het boeddhisme is universeel en onveranderlijk en dat is hetgeen wat Triratna tracht uit te dragen. In het huidige Westen zijn we de erfgenamen van de volledige boeddhistische traditie. Triratna beperkt zich niet tot één van de vormen van boeddhisme zoals deze in het Oosten ontstaan zijn, zij laat zich inspireren door alle tradities.

Hierin volgen wij onze oprichter Sangharakshita. Hij is één van de grondleggers van het westerse boeddhisme. Sangharakshita is ook een productief schrijver en dichter, en een inspirerende leraar voor velen.  Hij is een toegewijde beoefenaar van het boeddhisme en wordt zeer gerespecteerd om zijn studie van zowel het boeddhisme als de Westerse cultuur.