Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Meldpunt BG

Meldpunt BG: onafhankelijk meldpunt seksueel misbruik boeddhistische gemeenschap: meldpuntbg.nl

Naar aanleiding van seksueel misbruik in het verleden door boeddhistische leraren in Nederland, is in 2015 een onafhankelijk meldpunt tot stand gekomen. De BUN steunt dit onafhankelijk meldpunt en zijn doelstellingen:

  1. Slachtoffers en hun omgeving de mogelijkheid bieden hun verhaal te doen.
  2. Slachtoffers en hun omgeving de weg wijzen naar de juiste instanties (slachtofferhulp, vertrouwenspersonen, lotgenotencontact, professionele hulpverlening, politie). Hierbij vormt de behoefte van het slachtoffer altijd het uitgangspunt en het slachtoffer beslist altijd zelf over de juiste weg.
  3. Inzicht krijgen in de aard en omvang van seksueel misbruik in de boeddhistische gemeenschap. Als het een structureel probleem blijkt te zijn, zal het Meldpunt BG op basis van analyses aanbevelingen doen om misbruik in de toekomst zo mogelijk te voorkomen, dan wel tijdig te signaleren en aan te pakken.

Veiligheid

Voor de BUN en haar leden staat onomstotelijk vast dat iedere plek waar boeddhistische studie en beoefening wordt aangeboden een veilige plek moet zijn. Belangstellenden en aangeslotenen kunnen erop vertrouwen dat de leden van de BUN er alles aan doen om zo’n veilige omgeving te bieden.

Voor meer informatie zie de website: meldpuntbg.nl
Zie ook: Externe vertrouwenspersoon