Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Vipassana Haarlem

Theravada, Vipassana Haarlem, …

za 16 dec Haarlem
Nieuwe Gracht 86zw (Zenpunt)

Metta-meditatiedag

Alles verandert voortdurend. Dat weten we allemaal, maar hoe verhouden we ons eigenlijk tot de veranderlijkheid van het leven? Een vriendelijke houding met wijsheid kan ons helpen om beter met de onvermijdelijke veranderingen om te gaan. Dat kunnen we op deze dag oefenen. We nemen de tijd om stil te staan bij 2017, met compassie voor moeilijke momenten die we hebben meegemaakt en met waardering voor de mooie momenten.
Simin Abravesh komt ons begeleiden op deze metta-dag. We beginnen om 10 uur en sluiten af om 16.30 uur. Iedereen met ervaring met vipassana- of mindfulnessmeditatie is welkom.
Meer

Vipassana Haarlem

Vipassana Haarlem stelt zich ten doel de beoefening van inzicht- of vipassana-meditatie te bevorderen en te ondersteunen en de studie naar en het praktiseren van de leer van de Boeddha te stimuleren. Dit doen we door cursussen, stiltedagen en themadagen te organiseren. Er is een doorlopende groep die een keer per week bij elkaar komt.

Vipassana Haarlem is een stichting, zonder eigen centrum en ‘huisleraren’. Het stichtingsbestuur ontwikkelt nieuwe activiteiten en bestendigt de bestaande. Daarbij zijn de wensen en behoeften van de sangha belangrijk. Al naar gelang de plannen zorgen we voor een mooie, geschikte ruimte en benaderen we meditatieleraren en -begeleiders. In de jaren sinds de oprichting van de stichting in 2014 is zo een nauw samenwerkingsverband ontstaan met o.a. Anneke Breedveld en Bianca Vermeij, die de introductiecursus verzorgen, en met Nynke Humalda en Simin Abravesh, die de Insight Dialogue in Haarlem hebben geïntroduceerd.

Vipassana Haarlem is er steeds op uit de tarieven zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen deel te nemen aan activiteiten. Als de financiën een belemmering voor deelname vormen, dan kan contact worden opgenomen met de stichting. Naast de vaste cursusprijs om de onkosten te dekken (zoals de huur van de ruimte en de onkosten van de begeleiders), wordt een vrijwillige gift (dana) gevraagd ter ondersteuning van de begeleiders. Aan het eind van activiteit of bijeenkomst worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld om dana te beoefenen.

Stichting Vipassana Haarlem is aangesloten bij de SIM (Stichting Inzichts Meditatie) en committeert zich aan het ethisch drieluik.

Activiteiten:

  • Introductiecursus inzichtmeditatie
  • Insight Dialogue
  • Doorlopende groep
  • Stiltedagen
  • Thema-/studiedagen