Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Vipassana Haarlem

Theravada, Vipassana Haarlem, …

zo 8 apr Haarlem
Zenpunt, Nieuwe Gracht 86

Insight Dialogue-dag voor beginners

Insight Dialogue is gebaseerd op de vier edele waarheden, geformuleerd door de Boeddha. De eerste waarheid is dat lijden verweven is met dit leven. Lijden heeft biologische en persoonlijke componenten, maar ook interpersoonlijke: je kunt bijvoorbeeld niet zijn bij mensen van wie je houdt, je moet iets met mensen die je op de zenuwen werken, er zijn onvervulde verlangens. Interpersoonlijk lijden is een belangrijk aspect van al het lijden. Het verlangen naar bevrediging in relaties, het verlangen om door anderen gezien en bewonderd te worden, of juist om je te verschuilen — het zijn allemaal oorzaken van lijden. Het goede nieuws is: we kunnen ons van dit lijden bevrijden. Zoals vipassana-meditatie ons leert de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn, zo biedt Insight Dialogue ons de mogelijkheid om zicht te krijgen op de obstakels in onze relaties met anderen — door te mediteren in dialoog. [bron: www.metta.org]

Nynke Humalda en Simin Abravesh zullen deze oefendag begeleiden. Ervaring met inzichtmeditatie vereist.

Meer
za 26 mei Haarlem
Zenpunt, Nieuwe Gracht 86

Meditatiedag

Stiltedag met loop- en zit meditatie, begeleid door Riët Aarsse

Meer

Vipassana Haarlem

Vipassana Haarlem stelt zich ten doel de beoefening van inzicht- of vipassana-meditatie te bevorderen en te ondersteunen en de studie naar en het praktiseren van de leer van de Boeddha te stimuleren. Dit doen we door cursussen, stiltedagen en themadagen te organiseren. Er is een doorlopende groep die een keer per week bij elkaar komt.

Vipassana Haarlem is een stichting, zonder eigen centrum en ‘huisleraren’. Het stichtingsbestuur ontwikkelt nieuwe activiteiten en bestendigt de bestaande. Daarbij zijn de wensen en behoeften van de sangha belangrijk. Al naar gelang de plannen zorgen we voor een mooie, geschikte ruimte en benaderen we meditatieleraren en -begeleiders. In de jaren sinds de oprichting van de stichting in 2014 is zo een nauw samenwerkingsverband ontstaan met o.a. Anneke Breedveld en Bianca Vermeij, die de introductiecursus verzorgen, en met Nynke Humalda en Simin Abravesh, die de Insight Dialogue in Haarlem hebben geïntroduceerd.

Vipassana Haarlem is er steeds op uit de tarieven zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen deel te nemen aan activiteiten. Als de financiën een belemmering voor deelname vormen, dan kan contact worden opgenomen met de stichting. Naast de vaste cursusprijs om de onkosten te dekken (zoals de huur van de ruimte en de onkosten van de begeleiders), wordt een vrijwillige gift (dana) gevraagd ter ondersteuning van de begeleiders. Aan het eind van activiteit of bijeenkomst worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld om dana te beoefenen.

Stichting Vipassana Haarlem is aangesloten bij de SIM (Stichting Inzichts Meditatie) en committeert zich aan het ethisch drieluik.

Activiteiten:

  • Introductiecursus inzichtmeditatie
  • Insight Dialogue
  • Doorlopende groep
  • Stiltedagen
  • Thema-/studiedagen