Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Vrienden van het Boeddhisme

Westers Oegstgeest

Vrienden van het Boeddhisme

Doelstellingen

De stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB) wil – zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming – de kennis van de beginselen van het boeddhisme bevorderen en de praktische toepassing van deze beginselen aanmoedigen. Zij staat open voor eenieder die op enigerlei wijze belang stelt in het boeddhisme.
De stichting VvB streeft naar een vormgeving van het boeddhisme passend in het westerse cultuurpatroon. Zij wil een ontmoetingsplaats zijn voor vrienden van het boeddhisme.

Geschiedenis

In 1967 werd de Stichting Nederlands Boeddhistisch Centrum opgericht. In januari 1968 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift Saddharma. Omdat in 1978 vanuit de SNBC de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) werd opgericht en daarmee de centrumfunctie was afgesplitst, werd in december van dat jaar de naam van de Stichting veranderd in Stichting Vrienden van het Boeddhisme (SVB).
In 1995 is deze stichting – thans aangeduid met VvB – gestart met het uitbrengen van het geïllustreerde magazine Kwartaalblad Boeddhisme, dat anders dan Saddharma gericht was op een breed publiek van boeddhistisch geïnteresseerden en niet alleen op de eigen donateurs. Per 1 januari 2003 is dit tijdschrift overgedragen aan uitgeverij Asoka en van juni 2011 tot januari 2015 is het, na enige jaren Vorm&Leegte te hebben geheten, verder gegaan onder de naam BoeddhaMagazine.
In 2012 heeft de VvB het Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA) opgericht, dat medio 2014 verzelfstandigd is tot een aparte stichting.

Vertaling van de Pali-Canon

Sinds 1997 werken de bestuursleden Rob Janssen en Jan de Breet aan de vertaling van de Pali-Canon, de canon van heilige geschriften van het theravada-boeddhisme, in het Nederlands. Sinds enige jaren wordt de publicatie van deze vertalingen (aanvankelijk bij uitgeverij Asoka, sinds 2014 bij uitgeverij Bodhi) mede gesubsidieerd door de VvB. Tot nu toe zijn vertalingen verschenen van de Digha-Nikaya, de Sutta-Nipata, de Dhammapada, de Majjhima-Nikaya, de Khuddaka-Patha, de Udana, de Itivuttaka, de Cariyapitaka (vertaald door Anco van der Vorm), de Samyutta-Nikaya en Anguttara-Nikaya I. Ook is er een bloemlezing uit de Pali-Canon gepubliceerd: ‘Aldus sprak de Boeddha’. Momenteel zijn Rob Janssen en Jan de Breet bezig met de vertaling van de Anguttara-Nikaya ‘De verzameling van numeriek geordende leerredes van de Boeddha’.

Site

Met de sinds 2013 vernieuwde site wil de stichting VvB bijdragen aan de verbreding en verdieping van de kennis van het boeddhisme in ons land.
De site staat open voor leringen, beschouwingen en informatie uit alle boeddhistische richtingen en scholen. Het accent ligt op hedendaags boeddhisme in landen met een westerse cultuur, zonder de rest van de wereld uit het oog te verliezen. De eeuwenlange tradities en de banden daarmee krijgen zeker ook aandacht. Er loopt immers een ononderbroken lijn van de Boeddha naar zelfs de meest kritische neo-boeddhisten.
In digitale vorm is ‘Vrienden van het Boeddhisme’, aangepast aan de nieuwe eeuw, een voortzetting van het Kwartaalblad Boeddhisme. De website zal in principe elk kwartaal nieuwe artikelen brengen.