Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

BUN stelt vertrouwenspersonen aan

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) gaat twee vertrouwenspersonen m/v aanstellen die gaan fungeren als een soort back-up in die gevallen dat boeddhisten, die slachtoffer zijn van seksueel (getint) geweld binnen hun sangha en daar geen gehoor vinden voor hun klacht, toch hun ervaringen kwijt kunnen. De aanstelling vindt plaats om slachtoffers te horen en zo nodig  door te verwijzen naar het in november vorig jaar ingestelde en onafhankelijke meldpunt seksueel misbruik boeddhistische gemeenschap (Meldpunt BG).

Veel sangha’s en boeddhistische organisaties hebben naar aanleiding van seksueel misbruik binnen enkele organisaties- een dieptepunt was het jarenlange misbruik van leerlingen door de theravadaleraar Mettavihari, al vertrouwenspersonen aangesteld en klachtenprocedures ontworpen. Het aanstellen van de landelijke vertrouwenspersonen is een extra garantie dat klagers en slachtoffers altijd zullen worden gehoord, zegt Michel Ritman, voorzitter van de BUN, maar komt niet in de plaats van plaatselijke vertrouwenspersonen. De procedure voor het aanstellen en selecteren van deze vertrouwenspersonen vindt binnenkort plaats en is een advies van een werkgroep binnen de BUN die zich met deze problematiek bezig houdt.

Michael Ritman zegt positief verrast te zijn over de inzet binnen de sangha’s om protocollen en klachtenregelingen te maken en vertrouwenspersonen aan te stellen. Het gaat om een bewustwordingsproces, zegt Ritman. Wat ontbrak was een instantie die boven en buiten partijen staat en met het aanstellen van de twee vertrouwenspersonen hoopt de BUN die mogelijkheid te creëren.

Voor het volledige artikel zie: www.boeddhistischdagblad.nl

« Nieuwsoverzicht