Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Vrienden van het boeddhisme bestaat vijftig jaar

Op zaterdag 11 november 2017 viert de stichting Vrienden van het boeddhisme met donateurs en genodigden haar 50-jarig jubileum in Antropia in Driebergen. De feestelijke bijeenkomst staat in het teken van ‘Is er één dharma? Of: is er eenheid in de dharma?

Sprekers uit verschillende tradities zullen hierop hun licht laten schijnen. Er is ook een panelgesprek en er wordt teruggekeken op de geschiedenis van de stichting. Dit alles omringd met kleine rituelen en het hartsoetra.

De dag wordt geopend door Jacques den Boer, sprekers zijn onder andere Han de Wit, Wanda Sluijter, Matthijs Schouten en Tenkei Koppens. De paneldiscussie vindt plaats onder leiding van André Kalden, voorzitter van de stichting. Ellen Deiman zingt met alle aanwezigen een meerstemmige hartsoetra.

De bijeenkomst is alleen bedoeld voor donateurs die zich voor 1 november hebben aangemeld en genodigden, en voor leden van de BUN.

Voor het volledige bericht zie: www.boeddhistischdagblad.nl

Voor de uitnodiging voor leden van de BUN zie: www.boeddhisme.nl/vrienden-van-het-boeddhisme

« Nieuwsoverzicht