Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Verklaring Europese Boeddhistische Unie over misbruik

Deze verklaring is tot stand gekomen op de ledenvergadering van de Europese Boeddhistische Unie

In een spirituele context, net als in iedere andere context, kunnen verschillende vormen van ongepast gedrag voorkomen, inclusief seksueel misbruik. Dit geldt vanaf de vroegste geschiedenis, in vele landen en in vele religieuze en spirituele tradities. Vandaag de dag is dit nog steeds de trieste waarheid.

Boeddhistische gemeenschappen vormen hierop geen uitzondering. Recent zijn er verschillende nieuwe zaken van misbruik binnen boeddhistische gemeenschappen aan het licht gekomen. In alle gevallen gaat het om machtsmisbruik, waaronder seksueel misbruik.

Wij erkennen met grote droefheid het lijden van slachtoffers van schade toegebracht door boeddhistische leraren en leiders.

Het is duidelijk dat er in veel gevallen ernstige inbreuken op de integriteit en in sommige gevallen zelfs strafbare feiten hebben plaatsgevonden. Een sterke hiërarchie, een hechte gemeenschap, een gedeeld geloofssysteem en oprechte toewijding kunnen allemaal bijdragen aan een gezonde spirituele omgeving, maar kunnen ook tot gevolg hebben dat er ongezonde relaties ontstaan, en dat volwassenen en kinderen ernstig worden geschaad.

In de relatie tussen leraar en leerling verkeert de leraar in een grotere machtspositie en draagt hij meer verantwoordelijkheid dan de leerling. Wij bevelen aan dat seksuele relaties tussen leraren en leerlingen ofwel onderworpen zijn aan duidelijk omschreven en effectief toegepaste maatregelen om het risico van machtsmisbruik te beperken, ofwel geheel verboden zijn.

Het eerste principe van boeddhistische ethiek is: berokken geen schade. Vanaf de vroegste geschiedenis van het boeddhisme is dit benadrukt.

Wij roepen alle boeddhistische organisaties op om beschuldigingen van ernstige vergrijpen tegen de ethische leefregels en de wet door hun leraren en leiders op een eerlijke en effectieve manier te onderzoeken, en te luisteren naar hen die zich geschaad en niet gehoord voelen, met compassie voor alle betrokkenen.

In de afgelopen jaren hebben veel boeddhistische organisaties ethische richtlijnen, klachtenprocedures en opvangprocedures voor slachtoffers van seksueel misbruik ingesteld. Wij roepen alle boeddhistische organisaties in Europa op hun voorbeeld te volgen, om ervoor te zorgen dat iedereen Boeddha’s onderricht kan ontmoeten in een respectvolle, veilige en zorgzame omgeving.

Europese Boeddhistische Unie
Ledenvergadering 2018
Adhisthana, Triratna
Coddington, UK
30 september 2017

www.europeanbuddhism.org

« Nieuwsoverzicht