Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Einde routekaart en hoe nu verder

Het kabinet heeft op 14 september besloten de routekaart los te laten en de samenleving weer zoveel mogelijk open te gooien. De ingangsdatum is 25 september.

Voor de leden van de BUN verandert er eigenlijk weinig. Vanaf 5 juni jl. zijn bijeenkomsten alweer mogelijk, mits dit op een verantwoorde manier gebeurt. Toch is uit vragen gebleken dat er behoefte aan is om een aantal zaken nog een keer op een rijtje te zetten.

Corona

Corona is niet weg en zal ook niet meer weggaan. We zullen ermee moeten leren leven. Wel staat van nu of aan de eigen verantwoordelijkheid voorop. De overheid treedt terug.

Vaccinatie

De verwachting is dat door de toenemende vaccinatiegraad een terugkeer naar zwaardere maatregelen niet nodig zal zijn. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter. Goede informatievoorziening is belangrijk. Vrijwilligheid staat voorop.

Basisregels

De basisregels als handhygiëne, thuisblijven en testen bij klachten, en goede ventilatie blijven onverminderd van kracht. Afstand houden blijft verstandig, vooral bij het betreden of verlaten van het centrum of de tempel.

Samen zingen of reciteren

Samen zingen of reciteren is toegestaan. Dit is op voorwaarde dat de regels van het RIVM voor koren en zangensembles worden gevolgd. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Ventilatie

Ventileer de ruimte waar mensen bijeenkomen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten. Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen.

Coronapas

De coronapas is niet verplicht voor erediensten, dus ook niet voor samenkomsten in een boeddhistisch(e) centrum of tempel. De pas is een middel, en geen doel. De pas beschermt de privacy, omdat geen onderscheid wordt gemaakt tussen vaccinatie, herstel na ziekte, of een afgenomen toegangstest. Het voordeel is dat de anderhalvemeterregel kan worden losgelaten. Het nadeel is dat mensen onbedoeld worden buitengesloten. Ga dus zorgvuldig met dit middel om. De pas kan bijvoorbeeld bij retraites behulpzaam zijn om een veilige omgeving te creëren.

Mensen

Al deze blijvende maatregelen zijn bedoeld om vooral mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Daar doen we het voor.

Namens het bestuur,
Michael Ritman
Voorzitter

« Nieuwsoverzicht