Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Versoepeling coronamaatregelen en openingsplan

In de persconferentie van afgelopen dinsdag is door het kabinet een openingsplan gepresenteerd met versoepelingen van de coronamaatregelen. Voorzichtig kunnen we nu vooruit gaan kijken.

Wij verwijzen hiervoor naar de routekaart die de overheid hiervoor ontwikkeld heeft. Verder heeft de overheid nu ook een openingsplan gepresenteerd.

Wat houdt dit nu concreet in? Voor wie het een beetje duizelt willen wij hierbij graag concreet aangeven waar we nu staan.

[Update 14 mei:] Zoals het er nu uitziet zijn er vanaf 9 juni weer bijeenkomsten binnen mogelijk tot 30 personen, met inachtneming van een gedegen coronaprotocol en alle bijbehorende veiligheidsmaatregelen.

Ter toelichting:

Bij de eerste stap van het ‘openingsplan’ (zes stappen in totaal) gaan we volgens de routekaart heel voorzichtig een stap terug van niveau 4 mét verzwaring (4+ dus) naar niveau 4 (donkerpaars). Deze stap is voorzien voor 28 april. Drie weken later, op 19 mei zijn er weer enkele versoepelingen gepland. Dit is eigenlijk een tussenniveau, niveau 4- zogezegd. De volgende belangrijke stap vooruit, naar niveau 3 wordt nu [update 14 mei:] voorzien voor 9 juni. Dat is 6 weken na 28 april. Dat is de datum waarop we ons nu voorzichtig moeten richten.

Gisteren heeft ook het reguliere overleg tussen de religieuze koepelorganisaties en minister Grapperhaus plaatsgevonden. Hierin is bovenstaande nog eens besproken en bevestigd.

De BUN stelt zich op het standpunt dat het maatschappelijk niet verantwoord is om voor de muziek uit te lopen en adviseert haar leden zich te richten op 9 juni, in overeenstemming met de plannen voor andere maatschappelijke sectoren.

« Nieuwsoverzicht