Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Bijzondere bijeenkomst Vrienden van het boeddhisme

Op zaterdag 24 september a.s. viert Stichting Vrienden van het Boeddhisme het feit dat het dit jaar 25 jaar geleden is dat drs. Jan de Breet en prof. dr. Rob Janssen een begin maakten met wat hun levenswerk werd: de rechtstreekse vertaling van de Pali-Canon van het Pali naar het Nederlands. De jubileumbijeenkomst vindt plaats in de He Hua tempel op de Zeedijk nr. 106 te Amsterdam. Alle leden van de sangha’s van de BUN zijn van harte uitgenodigd. De toegang is gratis (vrijwillige bijdrage). Wel is aanmelding vooraf nodig via jubileum2022@stichtingvvb.nl vanwege het beperkt aantal plaatsen.
Heel uitzonderlijk is het feit dat de 85-jarige prof. dr. Richard Gombrich, Oxford University, heeft toegezegd bij deze gelegenheid een lezing te geven.
Naast hem zal dr. Sarah Shaw, internationaal bekend auteur, spreken over het integreren van de Pali-Canon in de dagelijkse meditatie-praktijk van de hedendaagse westerse boeddhist. Bijzonder aan haar werk is de combinatie van haar docentschap aan de universiteit van Oxford en haar onderricht als meditatieleraar in de Thaise Samatha-Vipassana traditie. Zij zal op de jubileumdag spreken over het integreren van de Pali-Canon in de dagelijkse meditatie-praktijk van de hedendaagse westerse boeddhist.
Klik hier voor meer informatie over de aanmelding. Zie ook bijgaande PDF die gebruikt kan worden voor verspreiding binnen jullie Sangha.
« Nieuwsoverzicht