Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

De Europese Boeddhistische Unie reageert op ARTE-documentaire

Het bestuur van de Boeddhistische Unie Nederland heeft bijgedragen aan en ondersteunt de onderstaande verklaring van de Europese Boeddhistische Unie

ARTE Documentaire La loi du silence:

Onlangs werd op ARTE-televisie een documentaire vertoond over seksueel, fysiek en financieel misbruik in boeddhistische gemeenschappen.

De EBU wil haar eerdere statements en commitment (2018 en 2020) als volgt herbevestigen:

In een spirituele context, zoals in elke andere, kan ongepast gedrag voorkomen, waaronder misbruik van allerlei aard. Dit is door de hele geschiedenis heen het geval geweest, in vele landen en in vele religieuze en spirituele tradities. Helaas is dit vandaag de dag nog steeds het geval en boeddhistische gemeenschappen vormen daarop geen uitzondering. Wij erkennen met groot verdriet het lijden van de slachtoffers van door boeddhistische leraren en leiders aangerichte schade.

Het is al vele jaren duidelijk dat er ernstige integriteitsschendingen, en in sommige gevallen strafbare feiten, hebben plaatsgevonden. Een sterk gevoel van hiƫrarchie, hechte gemeenschap, gedeelde geloofssystemen en oprechte toewijding kunnen allemaal bijdragen aan een gezonde spirituele omgeving, maar kunnen ook leiden tot ongezonde relaties en ernstige beschadiging van zowel volwassenen als kinderen.

Het is duidelijk dat de slachtoffers van misbruik het meest te lijden hebben. Zij worden nog verder getraumatiseerd door de onwil en/of het onvermogen van instellingen en hun leiders om gevallen van misbruik aan te pakken of te voorkomen, en in plaats daarvan te proberen deze te verbergen. Dit is ook zeer schadelijk voor het imago en het onderricht van het boeddhisme in het Westen.

In de leraar-leerling-relatie bevindt de leraar zich in een positie van grotere macht en verantwoordelijkheid dan de leerling. Wij dringen er sterk op aan dat seksuele relaties tussen leraren en studenten ofwel onderworpen zijn aan duidelijk omschreven en effectief toegepaste maatregelen om het risico van machtsmisbruik te beperken, ofwel volledig verboden zijn.

Wij erkennen dat individuele leraren wellicht niet in staat zijn dit soort kwesties effectief aan te pakken, hoe verheven hun spirituele positie ook is. Als boeddhistische organisaties dragen wij zelf de verantwoordelijkheid voor het creƫren van een veilige omgeving voor leerlingen, vrijwilligers en leraren.

Het eerste principe van de boeddhistische ethiek is het vermijden van schade. Dit wordt in de hele geschiedenis van het boeddhisme benadrukt.

Wij roepen alle boeddhistische organisaties op om beschuldigingen van ernstige schendingen van ethische voorschriften en de wet door hun leraren en leiders integer en effectief aan te pakken, en te luisteren naar degenen die zich geschaad en ongehoord voelen, met mededogen voor alle betrokkenen.

Zoals besloten tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de EBU op 24 september 2022, dienen al onze leden hun eigen ethische code en klachtenprocedure te ontwikkelen, vast te stellen, te publiceren en regelmatig te herzien. Veel leden hebben dergelijke procedures al ingevoerd, en aan de organisaties die dat nog niet hebben gedaan, wordt ondersteuning geboden.

Europese Boeddhistische Unie

Jaarlijkse Ledenvergadering
25 september 2022

« Nieuwsoverzicht