Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Ngakyi-Salam

Cursusjaar 2020-2021

Les van Lama Thubten Wangmo

Ngakyi-Salam. De gronden en paden van het geheime mantra

Ngakyi betekent Mantra, in deze context kunnen we denken aan de stadia van het Mantrayana en de paden die naar de verschillende stadia toe leiden. In het Mantrayana, ook het Vajrayana of geheime mantra genoemd. In het Vajrayana kennen we vier grote groeperingen van beoefening die elk een eigen plaats innemen, beginnend op het niveau van toenadering en de eerste stappen die men op dit korte pad zet.

Hoe herkennen wij onze voortgang naar het Boeddhaschap

In de vierde klasse van Tantra, de Hoge Yoga Tantra van beoefening, worden de diverse perioden van beoefening verdeeld in paden, omdat er duidelijke indicaties herkend kunnen worden. Deze indicaties bepalen het pad waarop we voortgaan. Bijvoorbeeld op het pad van verzameling, verzamelen we alle oorzaken die nodig zijn om verder te gaan tot we op het pad van voorbereiding terecht komen. Wanneer we het pad van voorbereiding opgaan kunnen we dit herkennen aan ons inzicht en hoe onze meditatie en belevingswereld eruit ziet en tekenen die we binnen onze meditatie krijgen.  

De laatste stadia aan het einde van het pad 

In deze collectie van de Ngakyi-Salam gaan we kijken naar de verschillende paden en gronden van verworvenheid van het pad van Mantrayana. Onder 'paden' kunnen we de instructies, methoden en de weg naar de verschillende verworvenheden verstaan. Het duidt ook hoe we het pad gaan en wat we tegenkomen op een pad. De gronden daarentegen beschrijven de stadia en indicatie van de verworvenheid. Wanneer we het pad van onjuiste gehechtheid kiezen, dan belanden we op een 'onplezierige' grond. Kiezen we een pad dat de weg uit Samsara leidt, dan komen we op 'betere' gronden. 

Om te lessen te mogen volgen, is het vereist om een initiatie gehad te hebben in de hoogste klasse van Tantra van het Vajrayana. 

De lestijden zijn van 14.00 - 17.00 uur

https://padmaoselling.nl/90-2/

« Nieuwsoverzicht