Geen aankomende evenementen gevonden.

Boeddhistisch vormingsonderwijs (BVO)

Kinderen hebben een natuurlijk verlangen om iets te onderzoeken en te ontdekken. Boeddhistisch vormingsonderwijs sluit daarop aan. Door uitwisseling van ervaringen en ideeën onderzoeken kinderen wat de verhalen en wijsheden van de Boeddha voor hen kunnen betekenen. Onder het motto: neem niets voor waar aan, maar onderzoek zelf wat helpend en niet-helpend is. En dan niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander.

Docenten BVO gezocht:

Vanuit verschillende boeddhistische tradities geven we vorm en inhoud aan de lessen, toegesneden op de leeftijd van de leerlingen. BVO is in september 2018 gestart, heeft nu 10 docenten parttime in dienst en wil toegroeien naar een landelijke dekking.
Voorwaarde om docent te kunnen worden zijn:
a. onderwijsbevoegdheid en ervaring met lesgeven aan kinderen
b. verbinding hebben met een Sangha

Wie wil zij-instromen heeft gevraagd ook te solliciteren. Met hen wordt apart bekeken wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn.

Een aantal belangrijke aspecten die in de lessen van BVO aan bod kunnen komen:

Het ontwikkelen van aandacht

 • oefenen met het richten van de aandacht
 • het leren zien van alle prikkels die op je afkomen
 • jezelf beter leren kennen; je gedrag en je gedachten
 • onderzoeken van en leren omgaan met aangename en onaangename gebeurtenissen en emoties
 • ontwikkelen van zorgzame aandacht voor je omgeving

Het ontwikkelen van verstilling

 • leren om niet op alle prikkels te hoeven reageren
 • het oefenen van tevredenheid met dat wat er is in je leven
 • oefenen met naar binnen keren
 • waarderen van stilte en rust
 • leren zien van de positieve invloed van jouw verstilling op je omgeving

Het ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid

 • ontwikkelen van vriendelijkheid voor jezelf, jezelf leren waarderen
 • een veilige basis in jezelf weten te vinden
 • stimuleren van het besef dat je niet alleen op de wereld bent en onderzoeken wat jij kunt bijdragen aan het welzijn van de mensen en dieren om je heen

De lessen bestaan uit een afwisseling aan werkvormen zoals verhalen en gedichten, aandachts-oefeningen, spel en creatieve opdrachten. Naar aanleiding van deze activiteiten vindt onderlinge uitwisseling plaats.

Voor meer informatie kun je terecht op onze website www.boeddhistischvormingsonderwijs.nl

Als je belangstelling hebt voor jouw school of voor het docentschap mail dan naar: h.ton@boeddhistischvormingsonderwijs.nl

 

Locaties