Geen aankomende evenementen gevonden.

Boeddhistische geestelijke verzorging

Vrede sluiten met jezelf

Boeddhistische geestelijke verzorgers

Op uitdrukkelijk verzoek van gedetineerden heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen in 2004, via de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), een aantal boeddhistisch geestelijk verzorgers aangewezen om geestelijke verzorging te verlenen in de justitiële inrichtingen in Nederland. De afgelopen jaren vroeg gemiddeld 2 á 3 procent van de gedetineerden naar boeddhistische geestelijke verzorging. Om aan deze vraag te voldoen zijn sinds 1 januari 2011 zes parttime boeddhistische geestelijke verzorgers aangesteld. Zij zijn afkomstig uit verschillende boeddhistische tradities en sangha’s. Iedere geestelijke verzorger is verantwoordelijk voor een eigen regio binnen Nederland. Dit betekent dus dat er traditieoverstijgend wordt gewerkt.

Opdracht

De boeddhistisch geestelijk verzorgers zien het als hun opdracht om gedetineerden te ondersteunen en te begeleiden vanuit het boeddhistische gedachtegoed. Het algehele welzijn van de gedetineerde staat hierbij centraal. Hij of zij wordt ondersteund in het verlangen naar en de bereidheid tot ontwikkeling. De persoonlijke en groepsgesprekken van de boeddhisten zijn gericht op zelfherkenning, zelfonthulling en zelfconfrontatie. Daarnaast geven boeddhistsch geestelijk verzorgers onderricht in de boeddhistische leer en verzorgen en begeleiden ze vieringen en rituelen.
Uiteraard wordt er ook, zowel met individuen als met groepen, gemediteerd.

Opleiding

Aan de VU kun je een Bacheloropleiding Religiewetenschappen, afstudeerrichting Boeddhisme studeren. Als je verder wilt gaan met het boeddhistisch traject dan volg je de eenjarige masterspecialisatie Theology & Religious Studies: Spiritual Care, gericht op het beroep van boeddhistisch geestelijk verzorger. Om zending te verkrijgen van de Boeddhistisch Zendende Instantie dient na afronding van deze master een tweejarige (deeltijd) ambtsopleiding  te worden gevolgd.

Links

www.dji.nl/dienst-geestelijke-verzorging
www.vu.nl/religiewetenschappen-boeddhisme
www.vu.nl/masteropleidingen/spiritual-care
www.vu.nl/postacademische-ambtsopleiding
www.facebook.com/boeddhismeVU