Geen aankomende evenementen gevonden.

Boeddhistische Omroep Stichting (BOS)

De Boeddhistische Omroep Stichting (BOS) is opgericht op 30 juni 1999. De BOS is de rechtspersoon die op basis van een delegatieovereenkomst de zendmachtiging uitvoert, die de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), als de enige representant van het georganiseerde boeddhisme in Nederland, per 1 september 2000 heeft verworven. Per 1 januari 2016 heeft de wetgever de omroepen op levensbeschouwelijke grondslag, de zogenaamde 2.42 omroepen opgeheven.

Met ingang van de nieuwe concessieperiode, die loopt tot 31 december 2020, wordt al het levensbeschouwelijke televisieaanbod verzorgd door een omroepvereniging of taakomroep. Voor het levensbeschouwelijke radioaanbod wordt voor deze periode geen budget ter beschikking gesteld. De BUN is met de omroep KRO-NCRV tot een akkoord gekomen, waarbij is vastgelegd hoe in deze concessieperiode het levensbeschouwelijke televisieaanbod namens het boeddhisme in Nederland wordt verzorgd. De KRO-NCRV treedt hierbij op als omroep.

Onder redactionele eindverantwoordelijkheid van KRO-NCRV, fungeert een programma-coördinator die in overleg met de BUN is aangesteld. Deze functie wordt ingevuld door de voormalige programmadirecteur van de BOS, Laetitia Schoofs. De BUN is ook betrokken bij het tot stand komen van de boeddhistische programmering. Dit gebeurt door regelmatige beleidsafstemming, en door halfjaarlijkse afstemming van de programma-coördinator met een commissie programma-advies. In deze commissie hebben drie personen zitting die door de BUN zijn aangedragen.

In 15 jaar zijn door de BOS onvoorstelbaar veel mooie televisie- en radioprogramma’s gemaakt. De BUN betreurt het dat daar per ultimo 2015 een einde aan is gekomen. De BUN is wel blij dat er in goede afstemming met KRO-NCRV in de nieuwe concessieperiode opnieuw boeddhistische programma’s worden verzorgd en vertrouwt erop dat de vertrouwde kwaliteit en signatuur van boeddhistische programma’s, zoals die door de BOS ontwikkeld is, ook in de nieuwe opzet zichtbaar en herkenbaar zal blijven.

Links

www.bodhitv.nl
www.boeddhistischarchief.nl/bosrtv
www.boeddhistischarchief.nl/televisie-archief
www.boeddhistischarchief.nl/bos-radio

Locaties

Boeddhistische Omroep Stichting

Wim T. Schippersplein 1
1217 WD
Hilversum
bos@bosrtv.nl
035 - 677 16 11
https://boeddhistischarchief.nl/wp-content/webarchief/bosrtv/