Geen aankomende evenementen gevonden.

De Boeddhistische Blik is de titel waaronder alle programma’s van de boeddhistische stroming vallen.

Uiteenlopende programma’s die alternatieve perspectieven bieden op maatschappelijke en individuele vragen naar zin en betekenis vanuit het boeddhistische gedachtegoed. Dit betreft korte en lange documentaires, series en praatprogramma’s.

Met ingang van de nieuwe concessieperiode, die loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2020, wordt al het levensbeschouwelijke televisieaanbod verzorgd door een omroepvereniging of taakomroep. Voor het levensbeschouwelijke radioaanbod is voor deze periode geen budget ter beschikking gesteld. De BUN is met de omroep KRO-NCRV tot een akkoord gekomen, waarbij is vastgelegd hoe in deze concessieperiode het levensbeschouwelijke televisieaanbod namens het boeddhisme in Nederland wordt verzorgd. De KRO-NCRV treedt hierbij op als omroep.

Onder redactionele eindverantwoordelijkheid van KRO-NCRV, fungeert een programma-coördinator die in overleg met de BUN is aangesteld. Deze functie wordt ingevuld door de voormalige programmadirecteur van de BOS, Laetitia Schoofs. De BUN is ook betrokken bij het tot stand komen van de boeddhistische programmering. Dit gebeurt door regelmatige beleidsafstemming, en door halfjaarlijkse afstemming van de programma-coördinator met een commissie programma-advies. In deze commissie hebben drie personen zitting die door de BUN zijn aangedragen.

De BUN is blij dat er in goede afstemming met KRO-NCRV in de nieuwe concessieperiode opnieuw boeddhistische programma’s worden verzorgd en vertrouwt erop dat de vertrouwde kwaliteit en signatuur van boeddhistische programma’s, zoals die door de BOS ontwikkeld is, ook in de nieuwe opzet zichtbaar en herkenbaar zal blijven.

Links

www.npo.nl/de-boeddhistische-blik
www.kro-ncrv.nl/deboeddhistischeblik

www.bodhitv.nl

Locaties