Geen aankomende evenementen gevonden.

Duizend handen

Stichting Duizend Handen heeft een delegatieovereenkomst met de BUN gesloten om boeddhistisch vrijwilligerswerk in Nederland te ontwikkelen. Daartoe zijn we een netwerk aan het opbouwen van geëngageerde boeddhisten. Onze vrijwilligers zijn afkomstig uit de verschillende boeddhistische tradities die Nederland rijk. Ze delen de passie om compassie in actie om te zetten midden in de maatschappij.

De eerste groep waar we ons op richten zijn gedetineerden en ex-gedetineerden. Vastzitten brengt eenzaamheid met zich mee. Bezoekvrijwilligers helpen gedetineerden om het contact met de buitenwereld te houden. Ook zijn er buddy’s die gedetineerden ondersteunen bij de re-integratie in de maatschappij. Met Aandacht Buiten zijn groepen waarbij ex-gedetineerden samen met dharmabeoefenaars mediteren.

De missie van Duizend Handen is: doen wat nodig is met respect voor de ander, vanuit de eigen boeddhistische bedding, zonder drang tot zending. Het gaat om de ontmoeting van mens tot mens, van hart tot hart. Zo kun je een verschil maken. Ieder mens is waardevol. Duizend Handen heeft de ANBI-status.

In de toekomst willen we onze activiteiten uitbreiden naar de zorgsector en veteranenzorg. Duizend Handen staat open voor je inbreng. Heb je een plan of wil je een initiatief starten, wil je bijdragen? Neem contact op met de coördinator! Duizend Handen bundelt krachten en verbindt mensen met elkaar.

Locaties