Geen aankomende evenementen gevonden.

Phuntsok Chö Ling

Phuntsok Chö Ling is een Rotterdams Centrum voor Tibetaans Boeddhisme, onder leiding van Lama Jigmé Namgyal. Sinds maart 2016 vinden de studie- en meditatiebijeenkomsten plaats in de tempel aan de Oostkousdijk 17b in Rotterdam.

Phuntsok Chö Ling is een jong, dynamisch Boeddhistisch centrum, met een diverse Sangha (gemeenschap). In het centrum worden 4 avonden per week studie- en meditatieavonden aangeboden, waar voor een ieder, binnen de eigen behoefte en capaciteit, een passend programma wordt aangeboden. De studieavonden (maandag- en woensdagavond) bestaan uit (webstream-)onderricht van Lama Jigmé, vraag en antwoord, studie en meditatie. Op de meditatieavonden ligt het accent op het ontwikkelen van een stabiele beoefening (donderdagavond) of het in stilte mediteren in een groep (dinsdagavond). Het onderricht van Lama Jigmé kenmerkt zich in sterke mate door de nadruk op integratie van het onderricht in het dagelijks leven. De vertaling van boeddhistisch onderricht naar onze westerse realiteit is een rode draad in het onderricht van Lama Jigmé.

Naast de studie- en meditatieavonden, biedt Phuntsok Chö Ling geregeld studieochtenden en studieweken aan wanneer lama Jigmé persoonlijk aanwezig is in Rotterdam.

Locaties

Phuntsok Cho Ling

Oostkousdijk 17B
3024 CL
Rotterdam
info@phuntsokcholing.org
06 - 17 90 50 61
https://www.phuntsokcholing.org/