Geen aankomende evenementen gevonden.

Zen Peacemakers Lage Landen

netwerk van geëngageerde boeddhisten

Zenmeester Bernie Tetsugen Glassman Roshi (1939 – 2018) richtte in 1996 met zijn vrouw, Sandra Jishu Holmes Roshi en anderen de Zen Peacemakers op met als doel onze onderlinge verbondenheid en eenheid te realiseren en het lijden in de wereld te verlichten door contemplatieve sociale actie. Bernie Glassman ontwikkelde vele sociaal geëngageerde projecten zoals The Greyston Bakery,  Bearing Witness retreats als straatretraites (een aantal dagen leven onder daklozen) en de internationale multireligieuze retraites op het terrein van Auschwitz – Birkenau. Zenpeacemaker Joan Halifax Roshi introduceerde de Luistercirkel als basismethode voor uitwisseling in groepsbijeenkomsten.
De straten, de slagvelden, daklozenopvang, gevangenissen, hospices en ziekenhuizen worden zo de zendo, een oefenruimte van Zenpeacemakers. Oceanen en grenzen overstekend, openen Zenpeacemakers hun hart en hun geest.

Bernie Glassman verzocht Frank De Waele Roshi om de Zen Peacemakers in Europa mee te helpen opzetten. Samen met anderen organiseerde hij voor Nederland en Vlaanderen de Zen Peacemakers Lage Landen (ZPLL): een platform om geëngageerde beoefenaars te verbinden, inspireren, trainen en mobiliseren tot maatschappelijke actie op basis van de door Bernie Glassman geformuleerde drie principes van de Zen Peacemakers:

  • niet-weten;
  • erkennen wat is;
  • handelen dat voortkomt uit niet-weten en erkennen wat is.

De Zen Peacemakers Lage Landen is in 2015 is een rechtspersoon met een bestuur, die functioneert als een netwerk waarbij niet alleen zenbeoefenaars, maar ook beoefenaars van andere boeddhistische en religieuze tradities welkom zijn. Frank De Waele Roshi en Irène Bakker Roshi zijn de spiritholders. Naast de Lage Landen zijn er op verschillende plekken in Europa inmiddels netwerken en ook sangha’s van Zen Peacemakers.

De Zen Peacemakers Lage Landen organiseren een aantal basistrainingen en bijeenkomsten en stellen hun netwerk, website en nieuwsbrief ter beschikking van beoefenaars om ook zelf bijeenkomsten en activiteiten te organiseren, die in lijn zijn met de intenties van de Zen Peacemakers.

Website: www.zenpeacemakers.nl

Agenda en inschrijven voor de nieuwsbrief (5x per jaar): https://zenpeacemakers.nl/agenda-zen-peacemakers/

Facebook: