Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Nieuws

Nieuws over de Boeddhistische Unie & landelijk nieuws over het boeddhisme.
Zie voor dagelijks nieuws o.a. boeddhistischdagblad.nl

Vacancy Professor of Buddhism

For the Faculty of Religion and Theology, the Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam is looking for a professor of Buddhism who is driven to conduct research and teach in the field of Buddhism.

Vacancy Professor of Buddhism

Location: AMSTERDAM
FTE: 0.5

Job description

As a professor you are engaged in the study of Buddhism and you profile yourself as a leading scholar in the study of Buddhism. You are an authority on Buddhism, especially Classical Asian as well as global Modernist forms. In this position you are also the head of the official training for Buddhist spiritual care and you work together with the assistant professor to be appointed. The full professor has an academic role that focuses on research that is relevant to the (further) development and institutionalization of Buddhism in the West and in particular for the Netherlands. You also contribute to the profiling of the Texts and Traditions department within FRT, as well as to the whole of the faculty community.

Your duties
• Research focusing on one of the main disciplines of Buddhism, both classical and modern, that is relevant to the social practice of Buddhism in the West. You will start an attractive research line in one of these fields.
• Teaching in the various subjects of Buddhism, both in bachelor- and in master-courses.
• Leading the track "Buddhist spiritual care" and for that reason also participating in the so-called seminar council.
• Contributing to valorisation.
• Acquisition of research grants.
• Contributing to administrative tasks.

Job Requirements

• Doctorate in a relevant field.
• The candidate not only possesses in-depth knowledge of the classical sources of Buddhism, but also has experience with the translation of Buddhism into the world of today. She/he is familiar with the institutionalization of Buddhism in the West, preferably also in the Netherlands.
• High ranking scientific publications that demonstrate the above, as well as relevant networks and editorial membership (s) of scientific journal (s).
• Proven success in applying for research grants.
• Shows social involvement in her / his career, preferably in the field of Buddhist spiritual care.
• Team player within the Buddhist Spiritual Care team, in addition to a slightly coordinating task.
• Experience in supervising PhD students.
• Experience in university education.
• Willingness to learn professional Dutch within a reasonable time (3 years).

What are we offering?

A challenging position in a socially involved organization. On full-time basis the remuneration amounts to a minimum gross monthly salary of €5,749 (H2)
and a maximum €8,371 (H2), depending on your education and experience. The job profile is based on the university job ranking system and is vacant for 0.5 FTE.

The initial employment contract will affect a period of 5 years, with the possibility of extension. Vrije Universiteit Amsterdam offers excellent fringe benefits and various schemes and regulations to promote a good work/life balance, such as:

  • 8% holiday allowance and 8.3% end-of-year bonus, solid pension scheme (ABP), contribution to commuting expenses

About Vrije Universiteit Amsterdam

The ambition of Vrije Universiteit Amsterdam is clear: to contribute to a better world through outstanding education and ground-breaking research. We strive to be a university where personal development and commitment to society play a leading role. A university where people from different disciplines and backgrounds collaborate to achieve innovations and to generate new knowledge. Our teaching and research encompass the entire spectrum of academic endeavour – from the humanities, the social sciences and the natural sciences through to the life sciences and the medical sciences.

Vrije Universiteit Amsterdam is home to more than 26,000 students. We employ over 4,600 individuals. The VU campus is easily accessible and located in the heart of Amsterdam’s Zuidas district, a truly inspiring environment for teaching and research.

Diversity
We are an inclusive university community. Diversity is one of our most important values. We believe that engaging in international activities and welcoming students and staff from a wide variety of backgrounds enhances the quality of our education and research. We are always looking for people who can enrich our world with their own unique perspectives and experiences.

Faculty of Religion and Theology
The Faculty of Religion and Theology is the leading academic centre of expertise for religion in society. Students, lecturers and researchers focus on the major questions in society and in religious communities. They study religious traditions, sources and contemporary expressions of the religious experience. The faculty practises ‘engaged scholarship’ as expressed in cooperation with governments and partners in civil society on themes such as war and peace, sustainable development and inter-religious dialogue. We are the most comprehensive theological faculty worldwide, with ten seminaries for all world religions and many Christian denominations.

Working at Religion and Theology means contributing to excellent research and education through personal commitment, philosophical/religious involvement and social responsibility. We employ more than 100 staff.

Embedding of the chair
This chair is established by the BZI and belongs to the joint responsibility of the Buddhist 'sending agency' and the FRT.

The Buddhist Sending Agency (BZI), on behalf of the Buddhist Union of the Netherlands (BUN), provides the mission of Buddhist spiritual counselors as a government-funded function within education, justice and defense. To support the BZI monitors the professional quality of relevant Buddhist education and other professional knowledge. It does this in order to be of service in reducing suffering and promoting tolerance and a good life together.

Application

Are you interested in this position? Please apply via the application button and upload your curriculum vitae and cover letter until  August 1, 2020. The job interviews are planned for week 35 and will possibly take place through a digital appliance.

APPLY HERE

Applications received by e-mail will not be processed.

Vacancy questions
If you have any questions regarding this vacancy, you may contact:

Name: Prof. dr. Gijsbert van den Brink
Position: Chair of Advisory Committee for this position
E-mail: g.vanden.brink@vu.nl
Telephone: +31205985133

No agencies

 

Zen-boeddhisme tijdens de crisis: onderzoek van Universiteit Utrecht

Dr. Annewieke Vroom (Universiteit Utrecht, Departement Filosofie en Religiewetenschappen) deed een onderzoek onder tien zenboeddhistische gemeenschappen in Nederland. De centrale vraag was hoe zen-boeddhisme veranderde tijdens de pandemie en lockdown, met de keuze voor online werken dat dit vaak als gevolg had. De resultaten zijn in Engelstalige columns  te lezen op de website van onderzoeksgroep Religious Matters: deel I over Rituelen, deel II over Kloosters en kijk ook uit naar deel III over de Wijsheidstraditie.

Zelfcompassie in tijden van Corona

Boeddhisten gezocht voor onderzoek van de VU naar zelfcompassie

Je hebt in je leven wellicht intensieve periodes meegemaakt die veel met je deden. Misschien zit je er op dit moment wel middenin. Voor veel mensen zorgt de corona-crisis nu voor stress, angst, onzekerheid, verdriet, pijn, machteloosheid en soms zelfs wanhoop. Welke emoties de boventoon voeren, is voor iedereen weer anders – de een is harder getroffen dan de ander en ieder persoon beleeft het weer anders. Maar voor iedereen geldt: de crisis doet iets met je gevoelsleven en de manier waarop je in het leven staat, net als andere ingrijpende gebeurtenissen of situaties.

Je gevoelens zijn daarbij niet altijd zoals je graag zou willen. Soms ben je bijvoorbeeld minder leuk, geduldig of vriendelijk dan gewenst. Stress kan er nu eenmaal voor zorgen dat je weleens uit je slof schiet.

Hoe verhoud je je tot jezelf en tot je eigen emoties? Hoe kijk je naar het lijden dat jouzelf of anderen treft? En hoe heeft dat te maken met hoe je kijkt naar de wereld en naar God of dat wat je heilig is? Dat zijn centrale vragen van dit onderzoek.

Uit onderzoek weten we dat een kritische houding naar jezelf kan leiden tot psychische klachten, en een milde houding tot mentaal welbevinden. Wanneer we meer weten over de rol van geloof en levensovertuiging in het mild zijn naar jezelf en het effect hiervan op mentaal welzijn, kunnen we mensen passende handreikingen bieden, bijvoorbeeld in therapie of coaching.

Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kennis? Doe dan mee! Je antwoorden zijn van groot belang! Op dit moment zoeken we juist ook mensen met een andere levensovertuiging dan een religieuze, mensen met een multiple religious belonging, of mensen die zichzelf niet als religieus zien – hoewel we blij zijn met iedereen die meedoet!

Het onderzoek is anoniem en bestaat uit een eenmalige online vragenlijst, te bereiken via www.vu.nl/zelfcompassie. Het invullen hiervan duurt 20 tot 30 minuten. Er wordt vertrouwelijk met je gegevens omgegaan. Meer hierover vind je via www.vu.nl/zelfcompassie.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen de bijzondere leerstoel klinische godsdienstpsychologie aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit en het Nederlands Dagblad. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Vrije Universiteit, Amsterdam. Onderzoeksleider is prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker, psycholoog en theoloog. Zij is bijzonder hoogleraar aan de VU en rector van het Kennisinstituut christelijke ggz, onderdeel van Eleos en De Hoop ggz.

 

Minister Grapperhaus stuurt Vesak-gelukwensen

Op deze officiële dag van de Vesak-viering (volgens de VN) stuurt minister Grapperhaus, minister van erediensten, gelukwensen naar de boeddhistische gemeenschap in Nederland. Hij doet dit om ons allen een hart onder de riem te steken omdat gezamenlijke Vesak-vieringen dit jaar niet mogelijk zijn vanwege de Corona-maatregelen. Klik hieronder om zijn videobericht te downladen en te bekijken. Op aanvraag is dit bericht ook te ontvangen met Chinese, Thaise, Vietnamese of Sri Lankaanse ondertiteling.

Videoboodschap BUN - Minister Grapperhaus-e

 

Samen in vertrouwen

De Boeddhistische Unie Nederland doet mee aan Samen in vertrouwen. Een gezamenlijk spontaan initiatief van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties om juist nu niet te focussen op verschillen maar op wat verbindt.

“Met deze campagne willen we Nederland een hart onder de riem steken met woorden van optimisme, steun, hoop, kracht en liefde”, aldus de initiatiefnemers. “Laten we juist in deze tijd van crisis, en hopelijk ook hierna, beseffen dat we van elkaars wijsheden en overtuigingen kunnen leren. En dat alle overtuigingen, geloven, rituelen en gebruiken ons nu kunnen helpen om met deze crisis om te gaan.  Onze verschillen verdwijnen niet, wel het gewicht dat wij er doorgaans aan geven.”

Het filmpje van de dertien deelnemers. De tekst is van Derek Otte.

De volgende actie van 'Samen in vertrouwen' is 'Het Nationaal Bezinningsmoment' op donderdag 9 april. Meer informatie volgt.

 

 

Communiqué kerken en koepelorganisaties

Beperk erediensten tot een uiterst minimum
De coronamaatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor religieuze vieringen. Het kabinet heeft bekend gemaakt dat voor religieuze vieringen een uitzondering geldt op het samenkomst verbod. Met een maximum van dertig gelovigen mogen die nog plaatsvinden, mits ze de voorgeschreven 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Dit heeft tot veel vragen geleid.

Samen met de Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Hindoeraad heeft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, met minister Grapperhaus gesproken over de invulling en praktische vertaling  van de begin deze week afgekondigde aangescherpte maatregelen. Vanuit zorg voor de medemens, volksgezondheid en ook bijdrage aan geestelijk welzijn staat prudentie en matiging daarbij voorop.

In het bijgevoegd gemeenschappelijk communiqué is de praktische invulling opgenomen. Minister Grapperhaus heeft waardering uitgesproken voor de wijze waarop de koepelorganisaties voortvarend en verenigd hun verantwoordelijkheid tonen.

Burgers vinden bij emotionele gebeurtenissen vaak steun bij religie en spiritualiteit. Religieuze organisaties kunnen op een natuurlijke manier een rol spelen in het tegemoet komen aan de behoefte aan gemeenschap, herdenken, steun en troost. Hiermee geven de koepelorganisaties aan op welke wijze de gemeenschappen dat ook in deze situatie kunnen doen.

Bijlage: Communiqué kerken en koepels

Wegens coronamaatregelen voorlopig geen bijeenkomsten

De Boeddha begon en eindigde zijn werkzame leven als leraar met lessen over veranderlijkheid. Dat is waar we nu met zijn allen mee om hebben te gaan, met alle uitdagingen van dien. Op dit moment worden er bij onze leden tot nader order geen bijeenkomsten georganiseerd. Het BUN bestuur wenst iedereen sterkte in deze roerige tijden, die ook zo uitnodigen tot reflectie en saamhorigheid, en gebruikt zelf ook deze tijd voor reflectie en bezinning.
Het bestuur ziet ernaar uit het gesprek met de leden weer op te pakken zodra daar gegeven de omstandigheden weer  ruimte voor komt. Dit betekent  ook dat de ALV van zaterdag 9 mei in fysieke vorm niet doorgaat. Het wordt waarschijnlijk moeilijk een locatie te vinden die weer open is, en een alternatieve datum voor eind juni is ook niet eenvoudig. Het is waarschijnlijk dat we eenmalig kiezen voor een schriftelijke vorm die zich beperkt tot de  punten die we schriftelijk af kunnen doen: goedkeuring jaarrekening en aanvragen nieuwe leden. We gaan wel nadenken of het zin heeft  een Zoom meeting te regelen op za 9 mei, dus graag deze datum nog wel vrijhouden.

Voorzitter Michael Ritman over de BUN - interview BD

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) is de koepelorganisatie voor de aangesloten  organisaties. De BUN is een belangrijk orgaan, waar niet-aangeslotenen echter weinig van horen. ‘Een te nadrukkelijke zichtbaarheid is niet nodig; het gaat om de leden’, aldus voorzitter Michael Ritman.

De BUN werd in 1990 opgericht en werd zeven jaar geleden door de overheid erkend als de vertegenwoordiger van het boeddhisme. De BUN vertegenwoordigt ook de meeste boeddhistische organisaties (46) in Nederland. Net zoals dat voor alle levensbeschouwelijke stromingen zo is, de overheid erkent ook een instantie voor het katholieke geloof of het hindoeïsme. De BUN zorgt voor verbinding tussen haar leden. En volgens Ritman voor een stabiele basis.

Die stabiliteit was volgens Ritman nodig, nadat het jaren onrustig was geweest.

‘Mijn voorganger André Kalden heeft met een nieuw bestuur de rust hersteld. Er kwam weer aandacht voor de leden. In dat rustige bad ben ik neergestreken.’

Twee keer per jaar ontmoeten de aangesloten boeddhistische organisaties elkaar.

Een te nadrukkelijke naar de maatschappij gerichte zichtbaarheid van de BUN is volgens Ritman niet nodig. ‘Wij zijn zichtbaar via onze website. En door onze activiteiten. We hebben initiatieven ontplooid als de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS) en de boeddhistische geestelijke verzorging (BGV) in gevangenissen. Maar we zijn vooral faciliterend voor de aangesloten leden. Alle activiteiten die aan ons gelieerd zijn, maar ook alle onafhankelijke activiteiten die wij ondersteunen staan op onze website.’

Waar bestaat dat faciliteren uit?
‘De BUN richt zich op vraagstukken die voor de aangesloten leden van gezamenlijk belang zijn of in een maatschappelijke behoefte voorzien. Daarbij kan worden gedacht aan het opzetten van beleid rond thema’s als ‘macht en misbruik in het boeddhisme’, het initiëren van boeddhistisch vormend onderwijs, deelname aan interreligieuze dialoog, boeddhistische geestelijke verzorging, het instellen van een overkoepelende vertrouwenspersoon, het ontwikkelen van ethisch beleid en ga zo maar door. Maar ook bijvoorbeeld door het onderhouden van onze website.’

Hebben de aangesloten organisaties deze koepel nodig als de BUN een ‘ingekapselde’ organisatie is en nauwelijks contact heeft met de gewone buitenwereld?
‘De BUN heeft wel degelijk contact met de ‘gewone buitenwereld’ en acteert daar waar dit vanuit de rol en verantwoordelijkheid nodig en wenselijk is, zoals ook blijkt uit de beantwoording van de voorgaande vraag. Over het algemeen zijn de aangesloten organisaties tevreden over de rol van de BUN.’

Hoe brengt de BUN het bestaan van die website onder de aandacht van het grote publiek, leken ook, en instanties?

‘In communiqués en/of aankondigingen van activiteiten van de BUN wordt verwezen naar de website van de BUN. Deze website is een aantal jaar geleden geheel vernieuwd, en we hebben er veel positieve reacties op gekregen. Ook brengen onze leden hun activiteiten via de agenda op onze website onder de aandacht van belangstellenden. Dit werkt eigenlijk heel goed en we zijn er heel tevreden over. Elk lid heeft op de website een eigen pagina met informatie over dat lid. We merken dat de website goed bezocht wordt, vooral ook door mensen die op zoek zijn naar informatie over het boeddhisme. Eerlijk gezegd zijn dat heel verschillende personen met heel verschillende vragen. Om maar wat te noemen: het kan om leerlingen van middelbare scholen gaan die een profielwerkstuk willen schrijven of hulpverleners die op zoek zijn naar een boeddhistisch leraar voor hun patiënt. Onze leden hebben contact met hun omgeving op de wijze waarop zij daarvoor kiezen. Immers, iemand die graag wil beginnen met mediteren, een lezing wil bijwonen of een sesshin wil volgen, meldt zich bij een sangha en niet bij de BUN, dat is enkel de overkoepelende organisatie.’

Heeft de BUN na de erkenning door de minister als koepel ook contacten met die overheid? Vraagt de overheid advies aan de BUN over bijvoorbeeld religieuze kwesties?

‘De BUN onderhoudt goede contacten met de overheid, met name het ministerie van erediensten, dat onder het ministerie van Justitie en Veiligheid valt. Dit dateert al uit de tijd van minister Hirsch Ballin. De vorige minister, Van der Steur, heeft in 2016 de BUN bezocht om zich uitgebreid te laten informeren over onze activiteiten. De BUN is in overleg met de koepelorganisaties van de Islam en het Hindoeïsme, om samen als ‘nieuwkomers’ (d.w.z. nieuwe religies in Nederland) te onderzoeken of er tot een regulier overleg gekomen kan worden met het ministerie, zoals dit voor Christendom en Jodendom al jaren het geval is. ‘

Is de BUN een aanspreekpunt voor media?

‘De BUN is een aanspreekpunt voor de media daar waar de rol en verantwoordelijkheid van de BUN hierom vragen. Wij proberen binnen redelijke grenzen van wat mogelijk is altijd te reageren op verzoeken om informatie.’

Kan elke boeddhistische organisatie lid worden van de BUN? Is het lidmaatschap wel eens geweigerd en waarom?

‘In het huishoudelijk reglement van de BUN staat beschreven aan welke eisen een boeddhistische groepering moet voldoen. En ja, om die reden komt niet iedereen die zich aanmeldt per definitie in aanmerking voor het lidmaatschap. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat het om een langer bestaande boeddhistische groepering gaat die als belangrijkste doelstelling en activiteit heeft om beoefening of bestudering van boeddhadharma aan te bieden. Sinds vorig jaar is hier de verplichting bijgekomen om een eigen ethische code te ontwikkelen en te publiceren. Een andere voorwaarde is dat de groepering respectvol en tolerant is ten opzichte van de verscheidenheid aan boeddhistische tradities en groeperingen in Nederland. Om die reden is het in het verleden inderdaad eenmalig voorgekomen dat een aanvraag is afgewezen.’

 De BOS stopte als kleine levensbeschouwelijke 2.4.2 omroep in ons publieke omroepbestel met uitzenden van radio en tv op 1 1 2016. En vond onderdak wat tv betreft bij de christelijke omroep KRO-NCRV. Jaarlijks zenden de boeddhisten onder de naam De boeddhistische blik 28 uur boeddhistische items uit.

Wat vindt u van de kwaliteit van die uitzendingen? Heeft u als BUN contact met Laetitia Schoofs, de coördinator van de boeddhistische producties binnen de KRO-NCRV over uit te zenden of te maken programma’s? Of met de KRO-NCRV?

‘KRO-NCRV heeft ons als levensbeschouwelijke omroep van harte welkom geheten. Wij zijn echt in een warm bad terecht gekomen en Laetitia Schoofs voelt zich bijzonder ondersteund. Qua programma’s en toonzetting is de lijn gewoon doorgezet en worden er nog steeds heel herkenbare boeddhistische programma’s getoond. Een hoogtepunt voor ons was de samenwerking met KRO-NCRV om een programma over de Dalai Lama te maken, in samenwerking met Adriaan van Dis en zijn team. Dit heeft veel positieve reacties opgeleverd.’

De BOS-radio, meer dan de tv een sterke en actuele pijler over en voor het boeddhisme, met elke week een uitzending over achtergrond en actualiteit, verdween helemaal uit de ether en is nooit meer teruggekomen.

Wat vindt u daar van? Worden er pogingen in het werk gesteld om een boeddhistische radio weer in te voeren? Mogelijk via podcast?

‘De BOS-radio is niet meer en dat betreuren wij. Er werden echt heel goede programma’s gemaakt, maar er was geen budget meer voor beschikbaar. Gelukkig is een van de websites van de BOS, www.bodhitv.nl, wel door vrijwilligers voortgezet. Op deze geheel vernieuwde multimediawebsite worden veel actuele thema’s behandeld en wordt nog steeds een groot publiek getrokken.’

Hoe gaat het inhoudelijk met de BGV, de boeddhistische geestelijke verzorging in justitiele inrichtingen, bent u daar tevreden over. Heeft de BUN als zogenoemde zendende instantie en vertegenwoordiger van boeddhistisch Nederland inhoudelijk nog bemoeienis met de BGV Vorig jaar leek de belangstelling van gedetineerden voor de boeddhistische geestelijke verzorging iets te verminderen. Met consequenties voor het aantal FTE’s en de aandacht voor het boeddhisme in de justitiële inrichtingen. Baart u dat zorgen?

‘Ik ben zeer tevreden. Er is vorig jaar een nieuw hoofd BGV aangesteld. Nelleke van Zessen. Zij heeft de zaken goed onder controle. Er is na de hertelling vorig jaar gekeken naar het aantal FTE’s. Maar er is ook gekeken naar een minimale bezetting die nodig is om landelijk dekkend te opereren. Daar zijn met Justitie goede afspraken over gemaakt, zodat de continuïteit gewaarborgd is. Bovendien zijn we bezig met de aanstelling van de eerste BGV’er bij Defensie. Het aantal FTE’s groeit dus weer. De BGV viert in 2021 een eerste jubileum (10 jaar na indiensttreding bij overheid). Dan zullen ook inhoudelijke ontwikkelingen en resultaten worden gepresenteerd.’

 De BUN treedt bijna nooit als Nederlandse boeddhistische koepel ongevraagd naar buiten over welke kwestie ook. Dat is in de tijd bij de oprichting 30 jaar geleden zo afgesproken, stelt u. De hele wereld om de boeddhistische gemeenschap is veranderd, het water is ons bijna letterlijk tot de lippen gestegen, het boeddhisme heeft daar antwoorden op zoals juiste spraak, juist handelen en zo meer, geen dieren en mensen doden, juist levensonderhoud, zorg voor natuur en milieu. Zelfs de Dalai Lama, de spirituele leider van het Tibetaans boeddhisme, spreekt zich uit over het milieu en bemoeit zich met politieke kwesties, mensenrechten in en door landen.

Wordt het geen tijd voor de BUN om het passieve zwijgen te doorbreken? Dat is toch in het belang van het boeddhisme in Nederland, mogelijk van de maatschappij? De BUN heeft als koepel zoveel kwaliteit, deskundigheid in huis, dat nu staat te verstoffen?
‘Zoals eerder aangegeven heeft de BUN wel degelijk een actieve rol. Dit zowel door het versterken van de contacten met de overheid rond religieuze en levensbeschouwelijke thema’s maar ook rond maatschappelijke onderwerpen als het opzetten van beleid rond integriteit en thema’s als ‘macht en misbruik in het boeddhisme’, het initiëren van boeddhistisch vormend onderwijs, deelname aan interreligieuze dialoog, boeddhistische geestelijke verzorging, het instellen van een overkoepelende vertrouwenspersoon, het ontwikkelen van ethisch beleid, en ga zo maar door. De BUN denkt na over een communicatiestrategie om de eigen activiteiten beter voor het voetlicht te brengen. Dit kan inderdaad worden versterkt. Vrijwilligers die ons hierin willen ondersteunen zijn van harte welkom.’

 Hoe kijkt u als huidige BUN-voorzitter en als bestuurslid van de EBU naar de presentatie van het boeddhisme in de (Nederlandse en Europese) samenleving? Waar staat u voor waar het de openbaarheid van de EBU betreft, staat die haaks op uw BUN-beleid om zich niet actief als koepel in de samenleving te manifesteren? Doet de EBU wel wat de BUN nalaat?
‘Nogmaals, de BUN neemt wel degelijk initiatief, ook op lastige vraagstukken. Denk daarbij o.a. aan een thema als ‘macht en misbruik in het boeddhisme’ waarvoor onlangs een studieweekend werd georganiseerd in samenwerking met de VU. En dit is nog maar een eerste stap in dit traject. Dergelijk vraagstukken worden eveneens in de EBU besproken en daar beleidsmatig verder gebracht. Zie ook ons manifest uit 2018: ‘Why a code of conduct is indispensable in Buddhist Communities’, dat door de EBU is overgenomen. Daar waar het ons in Nederland aan mensen en middelen ontbreekt om een actief communicatiebeleid te voeren betreffende actuele maatschappelijke thema’s, kunnen we in Europees verband samenwerken met andere Nationale Unies, bijvoorbeeld die van Engeland, Frankrijk, België en Italië, om gezamenlijke statements uit te brengen. In het laatste statement, van 24 april 2019, werd het geweld door boeddhisten tegen moslims in Myanmar veroordeeld.
Het voorlaatste statement van de EBU, van 6 oktober 2018, ging niet geheel toevallig over misbruik. Ik heb hier zelf aan meegeschreven.
Via de EBU brengen wij ook regelmatig inhoudelijk advies uit aan de Raad van Europa in Straatsburg. Bijvoorbeeld over de rol van de interreligieuze dialoog, integratievraagstukken en kunstmatige intelligentie.’

In 2012 is een zogenoemde Dharma Adviesraad (DAR) opgericht. Die in kwesties advies uitbrengt aan de BUN. Hoe staat het daar mee? Is de raad nog actief?

‘De DAR is inderdaad nog steeds actief en draagt bij aan het oplossen en beantwoorden van complexe vraagstukken die ook de aangesloten leden aangaan. Een goed voorbeeld is de informatieve tekst die de DAR in 2018 heeft opgesteld over ‘de rol van leraar en leerling in het boeddhisme’. Het mooie is dat bij bestudering van traditionele teksten volkomen helder is dat het belang van de leerling, het recht op zelfbeschikking en de eigen integriteit altijd voorop staan. Deze tekst staat integraal op onze website en is bedoeld voor zowel onze achterban, als voor belangstellenden.’

Ritman werd een kleine zes jaar geleden voor het voorzitterschap gevraagd. De BUN had dringend een voorzitter nodig. De keuze om ‘ja’ te zeggen, was snel gemaakt. ‘Het boeddhisme heeft me veel gebracht. Ik wilde iets terug doen.’ Het voorzitterschap ziet Ritman ook als een verrijking. ‘Inspirerend om te zien hoe anderen met het boeddhisme bezig zijn. En voor de toekomst van het boeddhisme in Nederland hoop ik op meer ontmoetingen tussen boeddhisten uit Oost en West.

Maar ik denk niet dat ik het langer dan acht jaar blijf doen. Het gaat om de leden, die moeten het samen oppakken. Een bestuur en een voorzitter kunnen het proces ondersteunen. Maar uiteindelijk gaat het niet om mij voorzitter. Het gaat om continuïteit en betrokkenheid. En daar hoort bij dat anderen het stokje op een gegeven moment overnemen.’

Helderheid

Het boeddhisme speelt – vanzelfsprekend – een grote rol in het leven van Ritman.

‘In 2004 ging ik me bij toeval verdiepen in het boeddhisme. Ik las boeken van de Dalai Lama en heb toen samen met mijn vrouw een boeddhistische introductiecursus bij Rigpa gevolgd. Ik voelde me meteen thuis. Boeddhisme spreekt me aan. Het is niet zweverig en er zit zoveel logica in. Het heeft mij geleerd op een bepaalde manier naar dingen te kijken. Helderheid te krijgen. Zodat je dingen gaat begrijpen.’ Toch ziet Ritman zich – met ruim 15 jaar ervaring – nog als een nieuwkomer. ‘Zeker als ik me vergelijk met anderen, die soms al 40 jaar bezig zijn.’

Toch is vaak mediteren niet aan Ritman besteed. ‘Daar heb ik niet altijd tijd voor. Maar ik doe het wel een paar keer per week. Het maakt je geest vrij. Het boeddhisme is eigenlijk voor iedereen toegankelijk.’

Voor de tekst van het volledige interview zie: boeddhistischdagblad.nl