Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Boeddhistisch Dagblad

Boeddhistisch Dagblad

Het Boeddhistisch Dagblad is een onafhankelijke krant die via internet wordt verspreid. Het BD wordt gemaakt door een collectief van medewerkers, abonnementen zijn gratis. De financiering van het in technische zin in de lucht houden van de krant berust op dana, donaties van lezers. Geen van de medewerkers ontvangt een vergoeding.

De krant is opgericht in maart 2012 en richt zich op de boeddhistische gemeenschap in Nederland en België en op mensen- waar ze ook zijn, die geïnteresseerd zijn in het boeddhisme. De uitgevers zijn Paul van Buuren en Joop Hoek, beiden vormen tevens de hoofdredactie en zetten de koers uit van het dagblad.

De samenstellers vergaren en duiden op een betrokken, frisse en eigentijdse manier nieuws en achtergrond over boeddhistische thema’s en inzichten. De uitgever wil daarover een breed publiek informeren. Het Boeddhistisch Dagblad neemt het boeddhisme als levensbeschouwing als leidraad. Dat betekent dat uitgevers en medewerkers boeddhistische fundamenten, zoals juist spreken en handelen, juist levensonderhoud, niet kwetsen of roddelen, als levenshouding hebben of die intentie hebben. Dat laat onverlet de kritische houding die het dagblad inneemt ten opzichte van de praktijk van het boeddhisme, zoals die zich openbaart en als nieuwswaardig wordt beschouwd. Daarvoor gelden de normale journalistieke beginselen en normen.

Opkomen voor zwakkeren in de (boeddhistische) samenleving, het bevorderen van het welzijn van mens en dier, het bevorderen en stimuleren van gelijkheid, vriendschap en broederschap, waarbij niemand wordt uitgesloten en het aangaan van dialogen zijn voor het Boeddhistisch Dagblad belangrijke issues.

Contact

We zijn te bereiken via: redactieboeddhistischdagblad@upcmail.nl
Lees het Boeddhistisch Dagblad op: www.boeddhistischdagblad.nl