Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Duizend Handen

do 27 mei
Duizend Handen

Bloemen in de bajes

Op Boeddhadag uitreiken met Duizend Handen

Bloemen in de bajes - geef gedetineerden een attentie op Boeddhadag!

Eens per jaar vieren boeddhisten overal ter wereld Boeddhadag oftewel Wesak. Op de dag van de volle maan in mei wordt de geboorte, verlichting en het overlijden (mahaparinirvana) van de Boeddha herdacht. Lichtofferandes, rituelen en meditatiesessies zetten deze dag luister bij. Stichting Duizend Handen zet zich in voor gedetineerden in Nederlandse gevangenissen.

Op deze bijzondere dag wil Duizend Handen uitreiken naar de mensen die in deze grauwe werkelijkheid leven door ze een kleine attentie aan te bieden: een bloem, een kaart met inspiratiespreuk en een mooi schrift. Om deze wens werkelijkheid te laten worden is Duizend Handen aangewezen op de vrijgevigheid van donateurs. Doe mee! Zet een gedetineerde in het zonnetje. En je zal voelen: geven is ontvangen! Stichting Duizend Handen heeft de ANBI-status. Voor meer informatie ga naar www.duizendhanden.nl.

Doneren via Whydonate. https://www.whydonate.nl/fundraising/1000handen.

Hierbij willen we iedereen alvast hartelijk bedanken! Iedere gift hoe klein of groot ook is welkom. En wil je ons helpen? Zegt het voort!

 

Meer

Duizend handen

Stichting Duizend Handen heeft een delegatieovereenkomst met de BUN gesloten om boeddhistisch vrijwilligerswerk in Nederland te ontwikkelen. Daartoe zijn we een netwerk aan het opbouwen van geëngageerde boeddhisten. Onze vrijwilligers zijn afkomstig uit de verschillende boeddhistische tradities die Nederland rijk. Ze delen de passie om compassie in actie om te zetten midden in de maatschappij.

De eerste groep waar we ons op richten zijn gedetineerden en ex-gedetineerden. Vastzitten brengt eenzaamheid met zich mee. Bezoekvrijwilligers helpen gedetineerden om het contact met de buitenwereld te houden. Ook zijn er buddy’s die gedetineerden ondersteunen bij de re-integratie in de maatschappij. Met Aandacht Buiten zijn groepen waarbij ex-gedetineerden samen met dharmabeoefenaars mediteren.

De missie van Duizend Handen is: doen wat nodig is met respect voor de ander, vanuit de eigen boeddhistische bedding, zonder drang tot zending. Het gaat om de ontmoeting van mens tot mens, van hart tot hart. Zo kun je een verschil maken. Ieder mens is waardevol. Duizend Handen heeft de ANBI-status.

In de toekomst willen we onze activiteiten uitbreiden naar de zorgsector en veteranenzorg. Duizend Handen staat open voor je inbreng. Heb je een plan of wil je een initiatief starten, wil je bijdragen? Neem contact op met de coördinator! Duizend Handen bundelt krachten en verbindt mensen met elkaar.