Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Emoena

Emoena is een nieuw en uniek 18-daags leiderschapsprogramma voor religieuze voorgangers (zoals imams, pandits en priesters) en professionals die veel te maken krijgen met levensbeschouwelijke diversiteit (zoals docenten levensbeschouwing, geestelijke verzorgers en ambtenaren).  Thema’s zoals religie en gender, tekst en interpretatie, nieuwe en oude rituelen komen langs, maar ook wat te doen wanneer men wordt geconfronteerd met morele dilemma’s en hoe om te gaan met conflicten binnen en tussen gemeenschappen?

Emoena komt overgewaaid uit Frankrijk, waar het reeds enkele jaren een groot succes is. Het draagt bij aan sociale cohesie door vriendschapsverbanden te versterken die men voorheen niet mogelijk had geacht.

Dialoogvaardigheden en leiderschapskwaliteiten
In Nederland start een aangepast programma op 28 oktober 2019 tweewekelijks tot juli 2020. Deelnemers bouwen samen kennis op over elkaars tradities, versterken hun dialoogvaardigheden en leiderschapskwaliteiten. De climax is een gezamenlijk interlevensbeschouwelijk project dat echt iets verandert en in beweging zet in de maatschappij. Het onderwijs is dialogisch, activerend en ervaringsgericht en vindt plaats op unieke locaties, zoals het Anne Frank Huis, het St. Catharijne Convent, het Rijksmuseum van Oudheden het Wereldhuis en tal van heilige plaatsen.

Programma
Het programma start op 28 oktober 2019 en gaat telkens op maandagen door en dit min of meer tweewekelijks tot juli 2020 (agenda opvragen kan via info@emoena.nl). Het programma is ontwikkeld door een college van grondleggers, met vertegenwoordigers van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, de Nederlandse Bisschoppenconferentie, de Boeddhistische Unie Nederland, de Hindoeraad Nederland, Bahá’i-gemeenschap Nederland, het Contactorgaan Moslims en de Overheid en de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland. Het college van grondleggers wordt bijgestaan door een academische en maatschappelijke adviesraad. Primaire academische partner is de Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam.

Meer weten of inschrijven? Kijk op www.emoena.nl of mail naar info@emoena.nl.