Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Europese Boeddhistische Unie

Europese Boeddhistische Unie (EBU)

Een boeddhistische stem voor Europa

Wie we zijn

De Europese Boeddhistische Unie (EBU) is een internationale koepelorganisatie van boeddhistische organisaties en landelijke boeddhistische unies in Europa. Wij willen een verbond zijn van Europese boeddhisten met boeddhistische ideeën en principes voor de Europese maatschappij. In 2008 verwierf de EBU als  INGO officieel raadgevende status bij de Raad van Europa.

Onze achtergrond

De EBU werd in 1975 opgericht als koepelorganisatie voor bestaande Europese boeddhistische organisaties. De invloed van het boeddhisme op Europa en andersom gaat veel verder terug dan de 19e of de 20e eeuw: Sinds de opkomst van het boeddhisme in India in de 5e eeuw vóór onze jaartelling, heeft er al uitwisseling plaatsgevonden tussen het boeddhisme en de Europese cultuur.

Wat we doen

Onze missie: het faciliteren van internationale uitwisseling en het bevorderen van spirituele vriendschap tussen Europese boeddhisten; het ondersteunen van maatschappelijke actie en ideeën die berusten op boeddhistische principes; en het versterken van de boeddhistische stem in Europa en wereldwijd.

Ons bestuur

De Europese Boeddhistische Unie wordt geleid door een internationaal bestuur, gekozen door de algemene ledenvergadering. Het huidige bestuur werd in september 2017 voor een periode van drie jaar gekozen.

Onze leden

De EBU staat open voor alle scholen en stromen van het boeddhisme in Europa die op basis van de Boeddhadharma willen samenkomen en samenwerken, in spirituele vriendschap en met respect voor de verscheidenheid in tradities. Wij verenigen circa 45 organisaties uit 16 Europese landen, waaronder de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). Een persoonlijk lidmaatschap is helaas niet mogelijk.

Meer

Zie ook onze website: europeanbuddhistunion.org