Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

In Vrijheid Verbonden

In Vrijheid Verbonden (IVV)

Ontmoeting van religies en levensbeschouwingen

Wie zijn wij?

In Vrijheid Verbonden is een groep mensen die vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen samenwerken. Diverse vertegenwoordigers hebben de handen ineen geslagen om zich gezamenlijk te presenteren en zich samen sterk te maken voor de democratie. De eerste presentatie was bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix. Er zijn vertegenwoordigers vanuit het jodendom, het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en het humanisme.

Wat willen we bereiken?

We willen de rijkdom laten zien van de diverse religieuze en levensbeschouwelijke tradities in Nederland. We hebben respect voor het eigen geluid van een ieder. En we proberen publiek uitdrukking te geven aan gevoelens van waardering. Door bezinning en ontmoeting proberen we de tolerantie uit te bouwen en te verdiepen.

Hoe werken wij?

We hebben een stuurgroep en een klankbordgroep. De klankbordgroep is het meest complete bestuur. Daarin zitten diverse mensen vanuit de deelnemende religies en levensbeschouwingen. Er zijn verschillende afgevaardigden, omdat In Vrijheid Verbonden op die manier de diverse richtingen binnen een religie of levensbeschouwing recht wil doen. De stuurgroep is meer uitvoerend van aard en bestaat uit één persoon per religie of levensbeschouwing.