Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Nederlands Boeddhistisch Archief

Nederlands Boeddhistisch Archief

Het Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA) onderzoekt hoe de geschiedenis van het boeddhisme in Nederland het best bewaard en toegankelijke gemaakt kan worden voor belangstellenden.

Naast het opbouwen van het eigen archief en het onderhouden van een bibliotheek, streeft het NBA ernaar een doorverwijsfunctie te vervullen. Het NBA bevordert de mogelijkheden van bestudering van het boeddhisme in Nederland en hanteert werkmethoden die algemeen geldend zijn in de archief- en bibliotheekwereld.

Meer

Neem contact met ons op:
secr@boeddhistischarchief.nl
www. boeddhistischarchief.nl