Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Padma Ösel Ling

Vajrayana Middelburg

zo 20 jun Middelburg
Dharmacentrum Padma Ösel ling

Vajra Yogini Dang Jung zelfinitiatie

Cursusjaar 2020-2021

Les van Lama Thubten Wangmo

VAJRA YOGINI DANG JUNG ZELFINITIATIE

Deze verhandeling van de zelfinitiatie is erg zeldzaam en wordt in het Nederlands gegeven. Om de lessen te mogen volgen moet men aan een aantal vereisten voldoen:

  • Men moet bekend zijn met de uitgebreide uiteenzetting van de Vajra Yogini beoefening;
  • Men moet een retraite van toenadering met vuur Puja gedaan gedaan hebben;
  • In sommige gevallen kan Lama Thubten Wangmo permissie geven om de uiteenzetting te volgen, waarbij men de uitgebreide uitleg gehad moet hebben en dat moet blijken dat de Vajra Yogini serieus beoefend wordt.

(meer…)

Meer
zo 20 jun Middelburg
Dharmacentrum Padma Ösel ling

Ngakyi-Salam

Cursusjaar 2020-2021

Les van Lama Thubten Wangmo

Ngakyi-Salam. De gronden en paden van het geheime mantra

Ngakyi betekent Mantra, in deze context kunnen we denken aan de stadia van het Mantrayana en de paden die naar de verschillende stadia toe leiden. In het Mantrayana, ook het Vajrayana of geheime mantra genoemd. In het Vajrayana kennen we vier grote groeperingen van beoefening die elk een eigen plaats innemen, beginnend op het niveau van toenadering en de eerste stappen die men op dit korte pad zet.

(meer…)

Meer

Padma Ösel Ling

Padma Ösel Ling betekent: Vesting van het Heldere Lotuslicht.
We zijn gevestigd in Middelburg, het hart van Zeeland.

Boeddha’s leer heeft velen geïnspireerd om een heilzaam en zinvol leven te leiden. We hebben gezien dat door de eeuwen heen nieuwe tradities zich hebben gevormd waarbinnen de Dharma ingepast kon worden binnen het culturele beeld van het land waarin het floreerde. Dat heeft ervoor gezorgd dat er een rijk palet aan tradities en vormen van overlevering ontstaan is. Het is daarom heel goed mogelijk om onze westerse kennis samen te laten gaan met de Boeddhistische kennis met het behoud van Boeddha's leer, welke door de eeuwen heen beproefd en gebruikt is.

In ons Dharma centrum wordt het hele programma in het Nederlands aangeboden en het unieke is dat moeilijk toegankelijke Boeddhistische teksten uit de school van Lama Tsongkhapa in de Nederlandse taal uitgelegd kunnen worden. In het centrum hebben we ook speciale studies rondom stervensbegeleiding ontwikkeld waarin de traditionele kennis ingepast wordt met de moderne wereld.

De lotus, de Vajra, de zee en de Zeeuwse duinen waren de inspiratie voor ons logo.