Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Phuntsok Chö Ling

Vajrayana Rotterdam

do 15 jun Rotterdam
Phuntsok Chö Ling

Leren Mediteren

Lama Jigmé zal in deze lezing oa. ingaan op wat echte meditatie is. Echte meditatie heeft niets te maken met je goed voelen. Gevoelens veranderen continu. In echte meditatie word je gestoord door emoties en/of gevoelens, maar ben je in staat om in een kalme, stabiele en heldere staat van geest te verblijven. Dit is wanneer meditatie helderheid brengt en leidt tot herkenning van je zuivere natuur, welke verborgen is onder een continue stroom van gedachten, gevoelens en emoties. Zoals de zon verborgen is achter de wolken.

Lama Jigmé is bijzonder praktisch ingestelde leraar, wars van ‘lege’ boekenwijsheid en erg gericht op de ervaring. Hij heeft zijn hele eigen taal vol humor en herkenbare metaforen om je op allerlei niveaus uit te leggen hoe de geest werkt en hoe je die kunt onderzoeken en kalmeren.

Mocht je na het volgen van de lezing meer willen weten over meditatie of gezamenlijk met anderen willen oefenen, dan ben je welkom in de Meditatieklas A. Deze klas is ook telkens op de donderdagavond, tussen de lezingen van Lama Jigmé in.

Meer

Phuntsok Chö Ling

Phuntsok Chö Ling is een Rotterdams Centrum voor Tibetaans Boeddhisme, onder leiding van Lama Jigmé Namgyal. Sinds maart 2016 vinden de studie- en meditatiebijeenkomsten plaats in de tempel aan de Oostkousdijk 17b in Rotterdam.

Phuntsok Chö Ling is een jong, dynamisch Boeddhistisch centrum, met een diverse Sangha (gemeenschap). In het centrum worden 4 avonden per week studie- en meditatieavonden aangeboden, waar voor een ieder, binnen de eigen behoefte en capaciteit, een passend programma wordt aangeboden. De studieavonden (maandag- en woensdagavond) bestaan uit (webstream-)onderricht van Lama Jigmé, vraag en antwoord, studie en meditatie. Op de meditatieavonden ligt het accent op het ontwikkelen van een stabiele beoefening (donderdagavond) of het in stilte mediteren in een groep (dinsdagavond). Het onderricht van Lama Jigmé kenmerkt zich in sterke mate door de nadruk op integratie van het onderricht in het dagelijks leven. De vertaling van boeddhistisch onderricht naar onze westerse realiteit is een rode draad in het onderricht van Lama Jigmé.

Naast de studie- en meditatieavonden, biedt Phuntsok Chö Ling geregeld studieochtenden en studieweken aan wanneer lama Jigmé persoonlijk aanwezig is in Rotterdam.