Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Phuntsok Chö Ling

Vajrayana Rotterdam

Phuntsok Chö Ling

Phuntsok Chö Ling is een Rotterdams Centrum voor Tibetaans Boeddhisme, onder leiding van Lama Jigmé Namgyal. Vanaf 21 maart 2016 vinden de cursussen plaats in de nieuwe tempel, aan de Oostkousdijk 17b in Rotterdam.

Phuntsok Chö Ling is een jong, dynamisch Boeddhistisch centrum, met een diverse Sangha (gemeenschap). In het centrum worden 4 avonden per week studieavonden aangeboden, waar voor een ieder, binnen de eigen behoefte en capaciteit, een passend studie aanbod wordt aangeboden. De studieavonden bestaan deels uit (webstream-)onderricht van Lama Jigmé, vraag en antwoord, beoefening van meditatie. Daarnaast kenmerkt het onderricht van Lama Jigmé zich in sterke mate door de nadruk op integratie van het onderricht in het dagelijks leven. De vertaling van boeddhistisch onderricht naar onze westerse realiteit is een rode draad in het onderricht van Lama Jigmé.

Naast de studieavonden, biedt Phuntsok Chö Ling 6 keer per jaar meditatiecursussen aan, organiseert zij maandelijks een publieke lezing en een studiedag door Lama Jigmé, en vinden er ten minste 3 (studie-)retraites per jaar plaats.

Ten minste 2 keer per jaar organiseert Phuntsok Chö Ling onder de titel "Mens In De Stad" een debat- en dialoogavond, waarin Lama Jigmé in gesprek gaat met gezaghebbende mensen uit wetenschap, politiek, levensbeschouwelijke instellingen en/of maatschappelijke organisaties.