Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Stichting Bodhisattva

Vajrayana Huis ter Heide

zo 20 okt Huis ter Heide (Zeist)
Centrum Stichting Bodhisattva

Lezing: Boeddhistische leringen over het ontwaken in onze natuurlijke intelligentie

Stichting Bodhisattva nodigt u van harte uit voor de lezingencyclus: 

‘Boeddhistische leringen over het ontwaken in onze natuurlijke intelligentie’  door Peter Schuh

deel 1 start op zondag 29 september a. s. om 11.00 uur
vervolgdata: 20 oktober en 17 november 2019

Locatie: Prins Alexanderweg 54 b, Huis ter Heide (Zeist)

Kosten: € 5,-: Dit bedrag gaarne vooraf overmaken op bankrekeningnummer NL24 ABNA 0433 8541 62 t.n.v. Stichting Bodhisattva.

Boeddhistische leringen over het ontwaken in onze natuurlijke intelligentie.

Een verfrissende blik op het verbazingwekkende potentieel van onze menselijke geest.

Alles en nog wat kan in de geest opkomen. Dit is ofwel goed nieuws of geen goed nieuws, afhankelijk van hoe we het bekijken. Aan de ene kant betekent het dat alles en alles mogelijk is. Aan de andere kant, als we niets weten over de werking van onze geest, dan zal hij ons nooit brengen waar we naartoe willen. Als we niet leren hoe we de geest vorm kunnen geven, zal hij zichzelf blijven vormen. In plaats van het trainen in wijsheid, zal hij zich tegen onze intenties laten conditioneren door de omstandigheden.
Om de geest nu zelf inhoudelijk vorm te geven moeten we vertrouwen op een aspect van de geest zelf, een aspect dat we onze natuurlijke intelligentie kunnen noemen. We kunnen ons soms afvragen waar we onze natuurlijke intelligentie kunnen vinden, en of we die zelfs maar hebben. Maar het feit is dat we, op de gewone, alledaagse manieren, onze natuurlijke intelligentie voortdurend gebruiken. Zonder dit zouden we niet in staat zijn om fundamentele beslissingen te nemen en onderscheid te maken tussen dingen die ons helpen of zullen hinderen.

Natuurlijke intelligentie weegt alle voor- en nadelen af; zij organiseert en analyseert. Zij heeft het vermogen om de onderling afhankelijke verbinding van verschillende elementen te zien en hoe ze samen functioneren. En zij weet dat alle geluk en zingeving van binnenuit ontstaat, ook al kan dat best lang duren voor dat dit een realisatie wordt. Zonder dit essentiële instrument, de natuurlijke intelligentie, is het twijfelachtig of we wel iets voor elkaar krijgen. En er zou dan ook zeker geen enkele notie van verlichting zijn.
In de dharma wordt de kracht van de natuurlijke intelligentie op een unieke manier gebruikt. Terwijl we de rauwe, onbewerkte conceptuele activiteit van de geest tegenkomen, moedigen de leringen ons aan om onze natuurlijke intelligentie te gebruiken, om onpartijdig naar de geest en de emoties te kijken en zo onze verwarring en onwetendheid te doorgronden. Op deze manier ontdekken we onze aangeboren wijsheid en helderheid.

Het kost enige tijd om de geest te verfijnen, omdat we van mening zijn dat het onderzoeken van de geest misschien niet past in de beschrijving die we hebben van een spiritueel pad. Het lijkt misschien te analytisch of te nauwkeurig. Maar we kunnen ook alleen kiezen voor spirituele ideeën waarbij we ons comfortabel voelen in plaats van het verkennen van wat we niet begrijpen. Op deze manier onderhouden we een meer romantische kijk op spiritualiteit, een die ons een goed gevoel zal geven en die los staat van ons gewone, soms moeilijke leven, het leven waar we ons van proberen te bevrijden. We kunnen de dingen ook een beetje abstract houden, en doorgaan op onze gebruikelijke manier.  Dan hoeven we ons geen zorgen te maken over het afschudden van oude gewoonten. Ons zelfbeeld blijft intact, net zoals we dat willen.
En terwijl we wachten op onze vage verlichting, wat moeten we dan doen met onze conceptuele geest, die dag en nacht 99,99 procent van de tijd gedachteloos lijkt rond te zwerven? Zelfs in de afzondering van de retraite, afgesneden van de prikkels van het dagelijks leven, stopt de geest nooit met het produceren van gedachten. En met niets om ons heen dat ons kan afleiden, lijkt het erop of we alleen maar uit gedachten bestaan. Als we proberen om de conceptuele geest te negeren of om te wachten tot deze weggaat zodat we eindelijk verlichting kunnen bereiken, zullen we voor altijd blijven wachten.

Aangezien onze ervaring van zowel geluk en pijn afhangt van de geest, zou het dan niet zinvol zijn om te leren hoe de veroorzaker hiervan werkt? Het ontrafelen van de relatie die we hebben met onze geest, onze gedachten en emoties, is de essentie van de boeddhistische leer. Het is als het inschakelen van het licht in een donkere kamer: hoe lang een kamer ook in duisternis is gebleven, als we het licht aanzetten, is alles verlicht.
Een volledig verlichte geest ziet door middel van de conceptuele geest zichzelf. Met andere woorden: we geven de conceptuele geest inhoudelijk vorm, we richten hem, om hem uiteindelijk te overstijgen en zijn bron te ontdekken. Maar vergis je niet, totdat we stabiliteit hebben in dit soort directe ervaringen, blijft de helderheid van onze natuurlijke intelligentie onze grootste steun.

Door open en speels onderzoek kunnen we onze onbevangenheid over het gebruik van de geest vergroten, en terwijl we dit doen, vinden we dat de waarheid zich op een natuurlijke wijze aan ons openbaart. Dan zal onze geest, onze kostbaarste natuurlijke hulpbron, in plaats van een bedreiging te vormen ons brengen waar we naartoe willen.

In deel 1 van deze lezingencyclus wordt verder ingegaan op de egocentrische emoties. We leren wat hun patronen zijn, waarmee ze ons en anderen kunnen bedreigen. In essentie herontdekken we door de dharma onze intelligentie en dat stelt een intelligent persoon in staat om buiten zijn gewoontes, impulsen en reacties die normaal gesproken de geest domineren, naar buiten te komen, om zich te manifesteren.

Meer
wo 30 okt Huis ter Heide (Zeist)
Centrum Stichting Bodhisattva

Bibliotheek avond open

Bibliotheek Stichting Bodhisattva

De bibliotheek is 1 x per 2 weken open op woensdagavond van 19:00 tot 21:00 uur.

Openingsdata tot eind 2019 zijn: 18 sept., 2 okt., 16 okt., 30 okt., 13 nov.,  27 nov. en 11 dec.

Onze bibliotheek bezit een grote verzameling boeken over Boeddhisme, op velerlei spiritueel gebied, oosterse en westerse filosofie, over man-vrouw-kind, over opvoeding, gezondheid en andere praktische toepassingen en ook een aantal kinderboeken en DVD’s.

Voor meer informatie zie de digitale boekenlijst met de link hieronder.

Iedereen kan lid worden en boeken/DVD’s  lenen. Het lidmaatschap bedraagt € 20,- per jaar. De uitleentermijn is 4 weken met een mogelijke verlenging voor de boeken van maximaal 4 weken. Naast de tweewekelijkse bibliotheekavonden op woensdag voor het lenen van boeken of DVD’s hebben wij ook nog andere activiteiten zoals: een Leesgroep en Filmavonden.

Locatie: Prins Alexanderweg 54 b, 3712 AB Huis ter Heide (Zeist)

Info: bibliotheekbodhisattva@gmail.com

De verzameling boeken van de bibliotheek Stichting Bodhisattva is online te bezoeken.

Bibliotheek Bodhisattva

 

Meer
zo 3 nov Bloemendaal
Potgieterweg 4

Lezing: In relatie zijn met jezelf én met de ander vanuit boeddhistisch perspectief

Stichting Bodhisattva nodigt u van harte uit voor de lezing

In relatie zijn met jezelf én met de ander vanuit boeddhistisch perspectief door Dorien Quik

De menselijke geest is tweeledig: er is een absolute en een relatieve geest.
Door kennis te hebben over de werking van de geest ontstaat het inzicht hoe deze twee soorten ons leven beïnvloeden. De absolute geest is onvergankelijk en onveranderlijk en de relatieve geest is vergankelijk en veranderlijk. Daar de relatieve geest de fenomenen van onze wereld, zoals gedachten, woorden en vormen vertegenwoordigt, denken we daar veel over te weten. De absolute geest kennen we vaak niet; er is een vermoeden dat deze aanwezig zou kunnen zijn.
Binnen de boeddhistische filosofie is er geen enkele twijfel over de absolute geest. Sterker nog, zij stelt dat vanuit het absolute al het relatieve ontstaat. Daarnaast heeft de absolute geest vele prachtige eigenschappen die zich ‘als vanzelf’ ontvouwen zoals helderheid, kennis, oprechte vriendelijkheid, gelukzaligheid en mededogen.
In relatie zijn met onszelf betekent dat we de geest in zijn twee hoedanigheden omarmen.

In deze lezing zullen we onderzoeken hoe we met beide in contact kunnen komen, hoe dit kan leiden tot een relatie met onszelf en wat dit voor een effect zal hebben op ons leven én op de ander.

Datum: 3 november 2019

Locatie: Potgieterweg 4, 2061 CT Bloemendaal

 

 

Meer
alle agendaberichten van Stichting Bodhisattva
wo 13 nov Huis ter Heide (Zeist)
Centrum Stichting Bodhisattva

Bibliotheek avond open

Bibliotheek Stichting Bodhisattva

De bibliotheek is 1 x per 2 weken open op woensdagavond van 19:00 tot 21:00 uur.

Openingsdata tot eind 2019 zijn: 18 sept., 2 okt., 16 okt., 30 okt., 13 nov.,  27 nov. en 11 dec.

Onze bibliotheek bezit een grote verzameling boeken over Boeddhisme, op velerlei spiritueel gebied, oosterse en westerse filosofie, over man-vrouw-kind, over opvoeding, gezondheid en andere praktische toepassingen en ook een aantal kinderboeken en DVD’s.

Voor meer informatie zie de digitale boekenlijst met de link hieronder.

Iedereen kan lid worden en boeken/DVD’s  lenen. Het lidmaatschap bedraagt € 20,- per jaar. De uitleentermijn is 4 weken met een mogelijke verlenging voor de boeken van maximaal 4 weken. Naast de tweewekelijkse bibliotheekavonden op woensdag voor het lenen van boeken of DVD’s hebben wij ook nog andere activiteiten zoals: een Leesgroep en Filmavonden.

Locatie: Prins Alexanderweg 54 b, 3712 AB Huis ter Heide (Zeist)

Info: bibliotheekbodhisattva@gmail.com

De verzameling boeken van de bibliotheek Stichting Bodhisattva is online te bezoeken.

Bibliotheek Bodhisattva

 

Meer
zo 17 nov Huis ter Heide (Zeist)
Centrum Stichting Bodhisattva

Lezing: Boeddhistische leringen over het ontwaken in onze natuurlijke intelligentie

Stichting Bodhisattva nodigt u van harte uit voor de lezingencyclus: 

‘Boeddhistische leringen over het ontwaken in onze natuurlijke intelligentie’  door Peter Schuh

deel 1 start op zondag 29 september a. s. om 11.00 uur
vervolgdata: 20 oktober en 17 november 2019

Locatie: Prins Alexanderweg 54 b, Huis ter Heide (Zeist)

Kosten: € 5,-: Dit bedrag gaarne vooraf overmaken op bankrekeningnummer NL24 ABNA 0433 8541 62 t.n.v. Stichting Bodhisattva.

Boeddhistische leringen over het ontwaken in onze natuurlijke intelligentie.

Een verfrissende blik op het verbazingwekkende potentieel van onze menselijke geest.

Alles en nog wat kan in de geest opkomen. Dit is ofwel goed nieuws of geen goed nieuws, afhankelijk van hoe we het bekijken. Aan de ene kant betekent het dat alles en alles mogelijk is. Aan de andere kant, als we niets weten over de werking van onze geest, dan zal hij ons nooit brengen waar we naartoe willen. Als we niet leren hoe we de geest vorm kunnen geven, zal hij zichzelf blijven vormen. In plaats van het trainen in wijsheid, zal hij zich tegen onze intenties laten conditioneren door de omstandigheden.
Om de geest nu zelf inhoudelijk vorm te geven moeten we vertrouwen op een aspect van de geest zelf, een aspect dat we onze natuurlijke intelligentie kunnen noemen. We kunnen ons soms afvragen waar we onze natuurlijke intelligentie kunnen vinden, en of we die zelfs maar hebben. Maar het feit is dat we, op de gewone, alledaagse manieren, onze natuurlijke intelligentie voortdurend gebruiken. Zonder dit zouden we niet in staat zijn om fundamentele beslissingen te nemen en onderscheid te maken tussen dingen die ons helpen of zullen hinderen.

Natuurlijke intelligentie weegt alle voor- en nadelen af; zij organiseert en analyseert. Zij heeft het vermogen om de onderling afhankelijke verbinding van verschillende elementen te zien en hoe ze samen functioneren. En zij weet dat alle geluk en zingeving van binnenuit ontstaat, ook al kan dat best lang duren voor dat dit een realisatie wordt. Zonder dit essentiële instrument, de natuurlijke intelligentie, is het twijfelachtig of we wel iets voor elkaar krijgen. En er zou dan ook zeker geen enkele notie van verlichting zijn.
In de dharma wordt de kracht van de natuurlijke intelligentie op een unieke manier gebruikt. Terwijl we de rauwe, onbewerkte conceptuele activiteit van de geest tegenkomen, moedigen de leringen ons aan om onze natuurlijke intelligentie te gebruiken, om onpartijdig naar de geest en de emoties te kijken en zo onze verwarring en onwetendheid te doorgronden. Op deze manier ontdekken we onze aangeboren wijsheid en helderheid.

Het kost enige tijd om de geest te verfijnen, omdat we van mening zijn dat het onderzoeken van de geest misschien niet past in de beschrijving die we hebben van een spiritueel pad. Het lijkt misschien te analytisch of te nauwkeurig. Maar we kunnen ook alleen kiezen voor spirituele ideeën waarbij we ons comfortabel voelen in plaats van het verkennen van wat we niet begrijpen. Op deze manier onderhouden we een meer romantische kijk op spiritualiteit, een die ons een goed gevoel zal geven en die los staat van ons gewone, soms moeilijke leven, het leven waar we ons van proberen te bevrijden. We kunnen de dingen ook een beetje abstract houden, en doorgaan op onze gebruikelijke manier.  Dan hoeven we ons geen zorgen te maken over het afschudden van oude gewoonten. Ons zelfbeeld blijft intact, net zoals we dat willen.
En terwijl we wachten op onze vage verlichting, wat moeten we dan doen met onze conceptuele geest, die dag en nacht 99,99 procent van de tijd gedachteloos lijkt rond te zwerven? Zelfs in de afzondering van de retraite, afgesneden van de prikkels van het dagelijks leven, stopt de geest nooit met het produceren van gedachten. En met niets om ons heen dat ons kan afleiden, lijkt het erop of we alleen maar uit gedachten bestaan. Als we proberen om de conceptuele geest te negeren of om te wachten tot deze weggaat zodat we eindelijk verlichting kunnen bereiken, zullen we voor altijd blijven wachten.

Aangezien onze ervaring van zowel geluk en pijn afhangt van de geest, zou het dan niet zinvol zijn om te leren hoe de veroorzaker hiervan werkt? Het ontrafelen van de relatie die we hebben met onze geest, onze gedachten en emoties, is de essentie van de boeddhistische leer. Het is als het inschakelen van het licht in een donkere kamer: hoe lang een kamer ook in duisternis is gebleven, als we het licht aanzetten, is alles verlicht.
Een volledig verlichte geest ziet door middel van de conceptuele geest zichzelf. Met andere woorden: we geven de conceptuele geest inhoudelijk vorm, we richten hem, om hem uiteindelijk te overstijgen en zijn bron te ontdekken. Maar vergis je niet, totdat we stabiliteit hebben in dit soort directe ervaringen, blijft de helderheid van onze natuurlijke intelligentie onze grootste steun.

Door open en speels onderzoek kunnen we onze onbevangenheid over het gebruik van de geest vergroten, en terwijl we dit doen, vinden we dat de waarheid zich op een natuurlijke wijze aan ons openbaart. Dan zal onze geest, onze kostbaarste natuurlijke hulpbron, in plaats van een bedreiging te vormen ons brengen waar we naartoe willen.

In deel 1 van deze lezingencyclus wordt verder ingegaan op de egocentrische emoties. We leren wat hun patronen zijn, waarmee ze ons en anderen kunnen bedreigen. In essentie herontdekken we door de dharma onze intelligentie en dat stelt een intelligent persoon in staat om buiten zijn gewoontes, impulsen en reacties die normaal gesproken de geest domineren, naar buiten te komen, om zich te manifesteren.

Meer
wo 27 nov Huis ter Heide (Zeist)
Centrum Stichting Bodhisattva

Bibliotheek avond open

Bibliotheek Stichting Bodhisattva

De bibliotheek is 1 x per 2 weken open op woensdagavond van 19:00 tot 21:00 uur.

Openingsdata tot eind 2019 zijn: 18 sept., 2 okt., 16 okt., 30 okt., 13 nov.,  27 nov. en 11 dec.

Onze bibliotheek bezit een grote verzameling boeken over Boeddhisme, op velerlei spiritueel gebied, oosterse en westerse filosofie, over man-vrouw-kind, over opvoeding, gezondheid en andere praktische toepassingen en ook een aantal kinderboeken en DVD’s.

Voor meer informatie zie de digitale boekenlijst met de link hieronder.

Iedereen kan lid worden en boeken/DVD’s  lenen. Het lidmaatschap bedraagt € 20,- per jaar. De uitleentermijn is 4 weken met een mogelijke verlenging voor de boeken van maximaal 4 weken. Naast de tweewekelijkse bibliotheekavonden op woensdag voor het lenen van boeken of DVD’s hebben wij ook nog andere activiteiten zoals: een Leesgroep en Filmavonden.

Locatie: Prins Alexanderweg 54 b, 3712 AB Huis ter Heide (Zeist)

Info: bibliotheekbodhisattva@gmail.com

De verzameling boeken van de bibliotheek Stichting Bodhisattva is online te bezoeken.

Bibliotheek Bodhisattva

 

Meer
wo 11 dec Huis ter Heide (Zeist)
Centrum Stichting Bodhisattva

Bibliotheek avond open

Bibliotheek Stichting Bodhisattva

De bibliotheek is 1 x per 2 weken open op woensdagavond van 19:00 tot 21:00 uur.

Openingsdata tot eind 2019 zijn: 18 sept., 2 okt., 16 okt., 30 okt., 13 nov.,  27 nov. en 11 dec.

Onze bibliotheek bezit een grote verzameling boeken over Boeddhisme, op velerlei spiritueel gebied, oosterse en westerse filosofie, over man-vrouw-kind, over opvoeding, gezondheid en andere praktische toepassingen en ook een aantal kinderboeken en DVD’s.

Voor meer informatie zie de digitale boekenlijst met de link hieronder.

Iedereen kan lid worden en boeken/DVD’s  lenen. Het lidmaatschap bedraagt € 20,- per jaar. De uitleentermijn is 4 weken met een mogelijke verlenging voor de boeken van maximaal 4 weken. Naast de tweewekelijkse bibliotheekavonden op woensdag voor het lenen van boeken of DVD’s hebben wij ook nog andere activiteiten zoals: een Leesgroep en Filmavonden.

Locatie: Prins Alexanderweg 54 b, 3712 AB Huis ter Heide (Zeist)

Info: bibliotheekbodhisattva@gmail.com

De verzameling boeken van de bibliotheek Stichting Bodhisattva is online te bezoeken.

Bibliotheek Bodhisattva

 

Meer
za 28 mrt Huis ter Heide
Stichting Bodhisattva

De kracht van de innerlijke glimlach

Themadagen
zaterdag 28 maart en 4 april 2020

De kracht van de innerlijke glimlach
onder leiding van Dorien Quik

DE KRACHT VAN DE INNERLIJKE GLIMLACH

In deze twee dagen zullen we kennismaken met de kracht van de innerlijke glimlach.

Lachen is een natuurlijke uiting van vreugde en zijn geluid is gelukkig vaak te horen. Dit in tegenstelling tot de glimlach, die geluidloos is omdat hij ontstaat vanuit de diepte van ons hart.
Hij ontstaat ‘als vanzelf’ door de aanwezigheid van de innerlijke vreugde in ons hart, die niet afhankelijk is van omstandigheden. De glimlach is dan ook een natuurproduct, die we bewust kunnen leren ervaren door de geest op een juiste wijze te trainen.
Dit betekent dat we de geest eerst moeten leren kennen in al zijn facetten, zowel de mooie als de niet mooie kanten. Dan kunnen we een bewuste keuze maken, omdat ons onderscheidingsvermogen gebaseerd is op de kennis over de werking van de geest en de ervaringen die we in meditatie hebben opgedaan.
De mooie kanten van de geest, zoals gelijkmoedigheid en mededogen, zijn allemaal natuurlijke uitingen van een gedisciplineerde of getrainde geest. Ze zijn altijd al aanwezig en zijn de uitdrukking van onze ontwaakte of bewuste geestestoestand.
De niet mooie kanten van de geest, de keerzijde, zoals begeerte en haat, zijn eveneens altijd aanwezig in de niet gedisciplineerde of ongetrainde geest; de niet ontwaakte, versluierde geest. Deze toestand is het dagelijks bewustzijn, die gevormd wordt door onze gewoontes die ons een veilig gevoel lijken te schenken. Beide kanten van de geest zijn in principe even krachtig anders zou de mens niet over een vrije keuze beschikken waar hij heel bewust gebruik van kan maken. Het gaat dus om een bewuste keuze in het moment te maken. Dit blijkt in de praktijk toch niet altijd eenvoudig te zijn om dat we vaak overmand worden door vele invloeden van buitenaf waardoor we de keuze instinctief, vanuit onze overlevingsstrategieën, maken.
Iedere gedachte vertegenwoordigt een bepaalde kracht of energiestroom.
Een veel voorkomende gedachte of kracht van de ongetrainde geest is angst. Deze roept veel emoties op waardoor we ons zwak en onbekwaam kunnen voelen.
Angst is echter niet alleen aanwezig in het individu maar waait over heel de wereld. Toch als we de angst in onszelf overwinnen en bewust onbevreesd zijn, zal dit zeker effect hebben op onze omgeving, omdat we er zelf niet meer aan lijden. Dit zou ons zeker kunnen aanmoedigen om in alle openheid objectief naar de angst als fenomeen te kijken, zodat we deze werkelijk kunnen onderzoeken.

Binnen de boeddhistische filosofie worden acht verschillende soorten angst onderscheiden. Deze gaan we onderzoeken met de daarbij behorende tegenkrachten of gedachten, die ontstaan door het trainen van de geest.

In de geleidemeditaties zullen we ervaren dat de kracht van mededogen, die ons innerlijk licht vertegenwoordigt, de kracht van de angst, die de versluierde geest vertegenwoordigt, in zich opneemt waardoor ‘als vanzelf’ de innerlijke glimlach ontstaat.
Dit is wat we in dit moment zijn.

Plaats: Prins Alexanderweg 54 b, Huis ter Heide (Zeist)
Tijd:     10.00 – 16.00 uur
Kosten: € 80,- inclusief reader, koffie/thee en eenvoudige lunch

Het bedrag kunt u storten op Rek: NL24 ABNA 0433854162 t.n.v Stichting Bodhisattva

info: info@stichtingbodhisattva.nl  of 06-28373039

Meer
za 4 apr Huis ter Heide
Stichting Bodhisattva

De kracht van de innerlijke glimlach

Themadagen
zaterdag 28 maart en 4 april 2020

De kracht van de innerlijke glimlach
onder leiding van Dorien Quik

DE KRACHT VAN DE INNERLIJKE GLIMLACH

In deze twee dagen zullen we kennismaken met de kracht van de innerlijke glimlach.

Lachen is een natuurlijke uiting van vreugde en zijn geluid is gelukkig vaak te horen. Dit in tegenstelling tot de glimlach, die geluidloos is omdat hij ontstaat vanuit de diepte van ons hart.
Hij ontstaat ‘als vanzelf’ door de aanwezigheid van de innerlijke vreugde in ons hart, die niet afhankelijk is van omstandigheden. De glimlach is dan ook een natuurproduct, die we bewust kunnen leren ervaren door de geest op een juiste wijze te trainen.
Dit betekent dat we de geest eerst moeten leren kennen in al zijn facetten, zowel de mooie als de niet mooie kanten. Dan kunnen we een bewuste keuze maken, omdat ons onderscheidingsvermogen gebaseerd is op de kennis over de werking van de geest en de ervaringen die we in meditatie hebben opgedaan.
De mooie kanten van de geest, zoals gelijkmoedigheid en mededogen, zijn allemaal natuurlijke uitingen van een gedisciplineerde of getrainde geest. Ze zijn altijd al aanwezig en zijn de uitdrukking van onze ontwaakte of bewuste geestestoestand.
De niet mooie kanten van de geest, de keerzijde, zoals begeerte en haat, zijn eveneens altijd aanwezig in de niet gedisciplineerde of ongetrainde geest; de niet ontwaakte, versluierde geest. Deze toestand is het dagelijks bewustzijn, die gevormd wordt door onze gewoontes die ons een veilig gevoel lijken te schenken. Beide kanten van de geest zijn in principe even krachtig anders zou de mens niet over een vrije keuze beschikken waar hij heel bewust gebruik van kan maken. Het gaat dus om een bewuste keuze in het moment te maken. Dit blijkt in de praktijk toch niet altijd eenvoudig te zijn om dat we vaak overmand worden door vele invloeden van buitenaf waardoor we de keuze instinctief, vanuit onze overlevingsstrategieën, maken.
Iedere gedachte vertegenwoordigt een bepaalde kracht of energiestroom.
Een veel voorkomende gedachte of kracht van de ongetrainde geest is angst. Deze roept veel emoties op waardoor we ons zwak en onbekwaam kunnen voelen.
Angst is echter niet alleen aanwezig in het individu maar waait over heel de wereld. Toch als we de angst in onszelf overwinnen en bewust onbevreesd zijn, zal dit zeker effect hebben op onze omgeving, omdat we er zelf niet meer aan lijden. Dit zou ons zeker kunnen aanmoedigen om in alle openheid objectief naar de angst als fenomeen te kijken, zodat we deze werkelijk kunnen onderzoeken.

Binnen de boeddhistische filosofie worden acht verschillende soorten angst onderscheiden. Deze gaan we onderzoeken met de daarbij behorende tegenkrachten of gedachten, die ontstaan door het trainen van de geest.

In de geleidemeditaties zullen we ervaren dat de kracht van mededogen, die ons innerlijk licht vertegenwoordigt, de kracht van de angst, die de versluierde geest vertegenwoordigt, in zich opneemt waardoor ‘als vanzelf’ de innerlijke glimlach ontstaat.
Dit is wat we in dit moment zijn.

Plaats: Prins Alexanderweg 54 b, Huis ter Heide (Zeist)
Tijd:     10.00 – 16.00 uur
Kosten: € 80,- inclusief reader, koffie/thee en eenvoudige lunch

Het bedrag kunt u storten op Rek: NL24 ABNA 0433854162 t.n.v Stichting Bodhisattva

info: info@stichtingbodhisattva.nl  of 06-28373039

Meer

Stichting Bodhisattva

De Stichting Bodhisattva heeft de ideële doelstelling het boeddhisme, zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming binnen het boeddhisme, onder de aandacht te brengen.

Hiertoe organiseert de Stichting boeddhistische filosofie- en meditatielessen, cursussen, lezingen, themadagen, stiltemeditaties, leesgroepen, metamorfosemassages en yogalessen. Verder kunnen we ons ieder jaar verheugen op het onderricht van diverse Tibetaanse gastleraren. Ook beschikt de stichting over een uitgebreide bibliotheek.

Iedereen is van harte welkom om aan al deze activiteiten deel te nemen.

Wie zich verder wil verdiepen in de boeddhistische filosofie en meditatie wordt opgenomen in een dharma-groep, waarvan de oudste 18 jaar geleden gevormd is. Een keer per jaar wordt er een retraite georganiseerd. Het dharma-onderricht maakt de rijkdom van vooral het Tibetaans boeddhisme toegankelijk voor de westerse geest. Aan de hand van het dharmaonderricht, studie en meditatie wordt inzicht verkregen in de werking van de geest.

De Stichting Bodhisattva is opgericht door mevrouw drs. Dorien Quik en de heer Peter Schuh.

Beide praktiseren het boeddhisme al vele jaren en hebben in de loop van de tijd diverse boeddhistische studies afgesloten en cursussen bij verschillende leraren gevolgd. De boeken: Inzicht in de Grondgedachten van het Boeddhisme en Hand in Hand, deel 1 en 2 zijn geschreven als een geschenk, een bijdrage aan de verwezenlijking van het doel van de Stichting.