Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Vipassana Haarlem

Theravada, Vipassana Haarlem

za 18 mei Haarlem
Zoetestraat 5

Stadsretraite

Een stadsretraite is een weekend-retraite midden in je dagelijkse leven. Misschien zou je best eens wat meer tijd achter elkaar willen mediteren, maar kun je door omstandigheden geen heel weekend van huis. Dan zijn deze twee dagen iets voor jou.

Deze dagen bieden een goede gelegenheid om ontspannen en met vriendelijkheid lichaam en geest te onderzoeken en kunnen je helpen om ook in de stroom van alledaagse activiteiten momenten van rust en stilte te vinden. De stadsretraite bestaat uit twee dagen van zit- en loopmeditatie, korte Dhammalezingen en mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen. De lunch neem je zelf mee, er zal in stilte gegeten worden. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Het is behulpzaam om de avond tussen de dagen zoveel mogelijk op een rustige manier in te vullen. Aan het einde van de eerste dag krijg je praktische adviezen hoe je thuis in de retraite-sfeer van het weekend kunt blijven.

Ervaring met Vipassana meditatie is een voorwaarde voor deelname.

Meer
zo 19 mei Haarlem
Zoetestraat 5

Stadsretraite

Een stadsretraite is een weekend-retraite midden in je dagelijkse leven. Misschien zou je best eens wat meer tijd achter elkaar willen mediteren, maar kun je door omstandigheden geen heel weekend van huis. Dan zijn deze twee dagen iets voor jou.

Deze dagen bieden een goede gelegenheid om ontspannen en met vriendelijkheid lichaam en geest te onderzoeken en kunnen je helpen om ook in de stroom van alledaagse activiteiten momenten van rust en stilte te vinden. De stadsretraite bestaat uit twee dagen van zit- en loopmeditatie, korte Dhammalezingen en mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen. De lunch neem je zelf mee, er zal in stilte gegeten worden. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Het is behulpzaam om de avond tussen de dagen zoveel mogelijk op een rustige manier in te vullen. Aan het einde van de eerste dag krijg je praktische adviezen hoe je thuis in de retraite-sfeer van het weekend kunt blijven.

Ervaring met Vipassana meditatie is een voorwaarde voor deelname.

Meer

Vipassana Haarlem

Vipassana Haarlem stelt zich ten doel de beoefening van inzicht- of vipassana-meditatie te bevorderen en te ondersteunen en de studie naar en het praktiseren van de leer van de Boeddha te stimuleren. Dit doen we door cursussen, stiltedagen en themadagen te organiseren. Er is een doorlopende groep die een keer per week bij elkaar komt.

Vipassana Haarlem is een stichting, zonder eigen centrum en ‘huisleraren’. Het stichtingsbestuur ontwikkelt nieuwe activiteiten en bestendigt de bestaande. Daarbij zijn de wensen en behoeften van de sangha belangrijk. Al naar gelang de plannen zorgen we voor een mooie, geschikte ruimte en benaderen we meditatieleraren en -begeleiders. In de jaren sinds de oprichting van de stichting in 2014 is zo een nauw samenwerkingsverband ontstaan met o.a. Anneke Breedveld en Bianca Vermeij, die de introductiecursus verzorgen, en met Nynke Humalda en Simin Abravesh, die de Insight Dialogue in Haarlem hebben geïntroduceerd.

Vipassana Haarlem is er steeds op uit de tarieven zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen deel te nemen aan activiteiten. Als de financiën een belemmering voor deelname vormen, dan kan contact worden opgenomen met de stichting. Naast de vaste cursusprijs om de onkosten te dekken (zoals de huur van de ruimte en de onkosten van de begeleiders), wordt een vrijwillige gift (dana) gevraagd ter ondersteuning van de begeleiders. Aan het eind van activiteit of bijeenkomst worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld om dana te beoefenen.

Stichting Vipassana Haarlem is aangesloten bij de SIM (Stichting Inzichts Meditatie) en committeert zich aan het ethisch drieluik.

Activiteiten:

  • Introductiecursus inzichtmeditatie
  • Insight Dialogue
  • Doorlopende groep
  • Stiltedagen
  • Thema-/studiedagen