Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Wat is boeddhisme?

Wat er al over het boeddhisme geschreven is past in geen enkele bibliotheek. Op deze plek beperken we ons tot algemene informatie en een beschrijving van de vier hoofdstromen van het boeddhisme zoals die in het Westen bekend zijn. Ook de leden van de BUN zijn in te delen in deze vier stromen.