Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Nieuws

Nieuws over de Boeddhistische Unie & landelijk nieuws over het boeddhisme.
Zie voor dagelijks nieuws o.a. boeddhistischdagblad.nl

Afsluitende bijeenkomst kerken en koepelorganisaties

Per 1 juli zijn de meeste maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus versoepeld. Sinds het begin van de crisis heeft de BUN samen met vertegenwoordigers van andere religieuze koepelorganisaties regelmatig contact gehad met Minister Grapperhaus in zijn functie als minister voor de erediensten. Nu deze nieuwe fase is aangebroken zijn de organisaties vandaag fysiek bijeengekomen op het Ministerie van Justitie en Veiligheid om de afgelopen periode te markeren en deze af te sluiten met een gezamenlijke verklaring. Tijdens de bijeenkomst uitte de Minister zijn bewondering voor de wijze waarop de koepelorganisaties hun verantwoordelijkheid hebben genomen om in eerste instantie uitsluitend op afstand bijeenkomsten te organiseren en vervolgens protocollen te ontwikkelen voor een verantwoorde en geleidelijke heropening van kerken, moskeeën en tempels. Hiernaar gevraagd gaf de Minister aan dat er in de maand juli nog een nader advies volgt van het RIVM met betrekking tot het gezamenlijk zingen binnen een religieuze gemeenschap. In het gezamenlijk slotcommuniqué benadrukken de koepelorganisaties hun verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen die nodig zijn om nieuwe grootschalige uitbraken van corona te voorkomen of te beperken.

Zie ook het nieuwsbericht op de website van de rijksoverheid en het gezamenlijk communiqué.
Zie ook het bericht op boeddhistischdagblad.nl.

 

Vacancy Professor of Buddhism

For the Faculty of Religion and Theology, the Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam is looking for a professor of Buddhism who is driven to conduct research and teach in the field of Buddhism.

Vacancy Professor of Buddhism

Location: AMSTERDAM
FTE: 0.5

Job description

As a professor you are engaged in the study of Buddhism and you profile yourself as a leading scholar in the study of Buddhism. You are an authority on Buddhism, especially Classical Asian as well as global Modernist forms. In this position you are also the head of the official training for Buddhist spiritual care and you work together with the assistant professor to be appointed. The full professor has an academic role that focuses on research that is relevant to the (further) development and institutionalization of Buddhism in the West and in particular for the Netherlands. You also contribute to the profiling of the Texts and Traditions department within FRT, as well as to the whole of the faculty community.

Your duties
• Research focusing on one of the main disciplines of Buddhism, both classical and modern, that is relevant to the social practice of Buddhism in the West. You will start an attractive research line in one of these fields.
• Teaching in the various subjects of Buddhism, both in bachelor- and in master-courses.
• Leading the track "Buddhist spiritual care" and for that reason also participating in the so-called seminar council.
• Contributing to valorisation.
• Acquisition of research grants.
• Contributing to administrative tasks.

Job Requirements

• Doctorate in a relevant field.
• The candidate not only possesses in-depth knowledge of the classical sources of Buddhism, but also has experience with the translation of Buddhism into the world of today. She/he is familiar with the institutionalization of Buddhism in the West, preferably also in the Netherlands.
• High ranking scientific publications that demonstrate the above, as well as relevant networks and editorial membership (s) of scientific journal (s).
• Proven success in applying for research grants.
• Shows social involvement in her / his career, preferably in the field of Buddhist spiritual care.
• Team player within the Buddhist Spiritual Care team, in addition to a slightly coordinating task.
• Experience in supervising PhD students.
• Experience in university education.
• Willingness to learn professional Dutch within a reasonable time (3 years).

What are we offering?

A challenging position in a socially involved organization. On full-time basis the remuneration amounts to a minimum gross monthly salary of €5,749 (H2)
and a maximum €8,371 (H2), depending on your education and experience. The job profile is based on the university job ranking system and is vacant for 0.5 FTE.

The initial employment contract will affect a period of 5 years, with the possibility of extension. Vrije Universiteit Amsterdam offers excellent fringe benefits and various schemes and regulations to promote a good work/life balance, such as:

  • 8% holiday allowance and 8.3% end-of-year bonus, solid pension scheme (ABP), contribution to commuting expenses

About Vrije Universiteit Amsterdam

The ambition of Vrije Universiteit Amsterdam is clear: to contribute to a better world through outstanding education and ground-breaking research. We strive to be a university where personal development and commitment to society play a leading role. A university where people from different disciplines and backgrounds collaborate to achieve innovations and to generate new knowledge. Our teaching and research encompass the entire spectrum of academic endeavour – from the humanities, the social sciences and the natural sciences through to the life sciences and the medical sciences.

Vrije Universiteit Amsterdam is home to more than 26,000 students. We employ over 4,600 individuals. The VU campus is easily accessible and located in the heart of Amsterdam’s Zuidas district, a truly inspiring environment for teaching and research.

Diversity
We are an inclusive university community. Diversity is one of our most important values. We believe that engaging in international activities and welcoming students and staff from a wide variety of backgrounds enhances the quality of our education and research. We are always looking for people who can enrich our world with their own unique perspectives and experiences.

Faculty of Religion and Theology
The Faculty of Religion and Theology is the leading academic centre of expertise for religion in society. Students, lecturers and researchers focus on the major questions in society and in religious communities. They study religious traditions, sources and contemporary expressions of the religious experience. The faculty practises ‘engaged scholarship’ as expressed in cooperation with governments and partners in civil society on themes such as war and peace, sustainable development and inter-religious dialogue. We are the most comprehensive theological faculty worldwide, with ten seminaries for all world religions and many Christian denominations.

Working at Religion and Theology means contributing to excellent research and education through personal commitment, philosophical/religious involvement and social responsibility. We employ more than 100 staff.

Embedding of the chair
This chair is established by the BZI and belongs to the joint responsibility of the Buddhist 'sending agency' and the FRT.

The Buddhist Sending Agency (BZI), on behalf of the Buddhist Union of the Netherlands (BUN), provides the mission of Buddhist spiritual counselors as a government-funded function within education, justice and defense. To support the BZI monitors the professional quality of relevant Buddhist education and other professional knowledge. It does this in order to be of service in reducing suffering and promoting tolerance and a good life together.

Application

Are you interested in this position? Please apply via the application button and upload your curriculum vitae and cover letter until  August 1, 2020. The job interviews are planned for week 35 and will possibly take place through a digital appliance.

APPLY HERE

Applications received by e-mail will not be processed.

Vacancy questions
If you have any questions regarding this vacancy, you may contact:

Name: Prof. dr. Gijsbert van den Brink
Position: Chair of Advisory Committee for this position
E-mail: g.vanden.brink@vu.nl
Telephone: +31205985133

No agencies

 

Zen-boeddhisme tijdens de crisis: onderzoek van Universiteit Utrecht

Dr. Annewieke Vroom (Universiteit Utrecht, Departement Filosofie en Religiewetenschappen) deed een onderzoek onder tien zenboeddhistische gemeenschappen in Nederland. De centrale vraag was hoe zen-boeddhisme veranderde tijdens de pandemie en lockdown, met de keuze voor online werken dat dit vaak als gevolg had. De resultaten zijn in Engelstalige columns  te lezen op de website van onderzoeksgroep Religious Matters: deel I over Rituelen, deel II over Kloosters en kijk ook uit naar deel III over de Wijsheidstraditie.

Zelfcompassie in tijden van Corona

Boeddhisten gezocht voor onderzoek van de VU naar zelfcompassie

Je hebt in je leven wellicht intensieve periodes meegemaakt die veel met je deden. Misschien zit je er op dit moment wel middenin. Voor veel mensen zorgt de corona-crisis nu voor stress, angst, onzekerheid, verdriet, pijn, machteloosheid en soms zelfs wanhoop. Welke emoties de boventoon voeren, is voor iedereen weer anders – de een is harder getroffen dan de ander en ieder persoon beleeft het weer anders. Maar voor iedereen geldt: de crisis doet iets met je gevoelsleven en de manier waarop je in het leven staat, net als andere ingrijpende gebeurtenissen of situaties.

Je gevoelens zijn daarbij niet altijd zoals je graag zou willen. Soms ben je bijvoorbeeld minder leuk, geduldig of vriendelijk dan gewenst. Stress kan er nu eenmaal voor zorgen dat je weleens uit je slof schiet.

Hoe verhoud je je tot jezelf en tot je eigen emoties? Hoe kijk je naar het lijden dat jouzelf of anderen treft? En hoe heeft dat te maken met hoe je kijkt naar de wereld en naar God of dat wat je heilig is? Dat zijn centrale vragen van dit onderzoek.

Uit onderzoek weten we dat een kritische houding naar jezelf kan leiden tot psychische klachten, en een milde houding tot mentaal welbevinden. Wanneer we meer weten over de rol van geloof en levensovertuiging in het mild zijn naar jezelf en het effect hiervan op mentaal welzijn, kunnen we mensen passende handreikingen bieden, bijvoorbeeld in therapie of coaching.

Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kennis? Doe dan mee! Je antwoorden zijn van groot belang! Op dit moment zoeken we juist ook mensen met een andere levensovertuiging dan een religieuze, mensen met een multiple religious belonging, of mensen die zichzelf niet als religieus zien – hoewel we blij zijn met iedereen die meedoet!

Het onderzoek is anoniem en bestaat uit een eenmalige online vragenlijst, te bereiken via www.vu.nl/zelfcompassie. Het invullen hiervan duurt 20 tot 30 minuten. Er wordt vertrouwelijk met je gegevens omgegaan. Meer hierover vind je via www.vu.nl/zelfcompassie.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen de bijzondere leerstoel klinische godsdienstpsychologie aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit en het Nederlands Dagblad. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Vrije Universiteit, Amsterdam. Onderzoeksleider is prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker, psycholoog en theoloog. Zij is bijzonder hoogleraar aan de VU en rector van het Kennisinstituut christelijke ggz, onderdeel van Eleos en De Hoop ggz.

 

Minister Grapperhaus stuurt Vesak-gelukwensen

Op deze officiële dag van de Vesak-viering (volgens de VN) stuurt minister Grapperhaus, minister van erediensten, gelukwensen naar de boeddhistische gemeenschap in Nederland. Hij doet dit om ons allen een hart onder de riem te steken omdat gezamenlijke Vesak-vieringen dit jaar niet mogelijk zijn vanwege de Corona-maatregelen. Klik hieronder om zijn videobericht te downladen en te bekijken. Op aanvraag is dit bericht ook te ontvangen met Chinese, Thaise, Vietnamese of Sri Lankaanse ondertiteling.

Videoboodschap BUN - Minister Grapperhaus-e

 

Samen in vertrouwen

De Boeddhistische Unie Nederland doet mee aan Samen in vertrouwen. Een gezamenlijk spontaan initiatief van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties om juist nu niet te focussen op verschillen maar op wat verbindt.

“Met deze campagne willen we Nederland een hart onder de riem steken met woorden van optimisme, steun, hoop, kracht en liefde”, aldus de initiatiefnemers. “Laten we juist in deze tijd van crisis, en hopelijk ook hierna, beseffen dat we van elkaars wijsheden en overtuigingen kunnen leren. En dat alle overtuigingen, geloven, rituelen en gebruiken ons nu kunnen helpen om met deze crisis om te gaan.  Onze verschillen verdwijnen niet, wel het gewicht dat wij er doorgaans aan geven.”

Het filmpje van de dertien deelnemers. De tekst is van Derek Otte.

De volgende actie van 'Samen in vertrouwen' is 'Het Nationaal Bezinningsmoment' op donderdag 9 april. Meer informatie volgt.

 

 

Communiqué kerken en koepelorganisaties

Beperk erediensten tot een uiterst minimum
De coronamaatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor religieuze vieringen. Het kabinet heeft bekend gemaakt dat voor religieuze vieringen een uitzondering geldt op het samenkomst verbod. Met een maximum van dertig gelovigen mogen die nog plaatsvinden, mits ze de voorgeschreven 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Dit heeft tot veel vragen geleid.

Samen met de Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Hindoeraad heeft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, met minister Grapperhaus gesproken over de invulling en praktische vertaling  van de begin deze week afgekondigde aangescherpte maatregelen. Vanuit zorg voor de medemens, volksgezondheid en ook bijdrage aan geestelijk welzijn staat prudentie en matiging daarbij voorop.

In het bijgevoegd gemeenschappelijk communiqué is de praktische invulling opgenomen. Minister Grapperhaus heeft waardering uitgesproken voor de wijze waarop de koepelorganisaties voortvarend en verenigd hun verantwoordelijkheid tonen.

Burgers vinden bij emotionele gebeurtenissen vaak steun bij religie en spiritualiteit. Religieuze organisaties kunnen op een natuurlijke manier een rol spelen in het tegemoet komen aan de behoefte aan gemeenschap, herdenken, steun en troost. Hiermee geven de koepelorganisaties aan op welke wijze de gemeenschappen dat ook in deze situatie kunnen doen.

Bijlage: Communiqué kerken en koepels

Wegens coronamaatregelen voorlopig geen bijeenkomsten

De Boeddha begon en eindigde zijn werkzame leven als leraar met lessen over veranderlijkheid. Dat is waar we nu met zijn allen mee om hebben te gaan, met alle uitdagingen van dien. Op dit moment worden er bij onze leden tot nader order geen bijeenkomsten georganiseerd. Het BUN bestuur wenst iedereen sterkte in deze roerige tijden, die ook zo uitnodigen tot reflectie en saamhorigheid, en gebruikt zelf ook deze tijd voor reflectie en bezinning.
Het bestuur ziet ernaar uit het gesprek met de leden weer op te pakken zodra daar gegeven de omstandigheden weer  ruimte voor komt. Dit betekent  ook dat de ALV van zaterdag 9 mei in fysieke vorm niet doorgaat. Het wordt waarschijnlijk moeilijk een locatie te vinden die weer open is, en een alternatieve datum voor eind juni is ook niet eenvoudig. Het is waarschijnlijk dat we eenmalig kiezen voor een schriftelijke vorm die zich beperkt tot de  punten die we schriftelijk af kunnen doen: goedkeuring jaarrekening en aanvragen nieuwe leden. We gaan wel nadenken of het zin heeft  een Zoom meeting te regelen op za 9 mei, dus graag deze datum nog wel vrijhouden.