Website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)

Nieuws

Nieuws over de Boeddhistische Unie & landelijk nieuws over het boeddhisme.
Zie voor dagelijks nieuws o.a. boeddhistischdagblad.nl

Enthousiaste boeddhisten gezocht voor in de gevangenis

Ooit overwogen om vrijwilligerswerk te doen in de gevangenis? Dan is Stichting Duizend Handen dé aanspreekpartner voor jou. We zijn door Justitie erkend en zetten ons in zodat boeddhistische vrijwilligers in contact komen met mensen die in detentie zitten of hebben gezeten. Op 11 juni hebben we een online introductiedag van 10 tot 14.30 uur. Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar coordinator@duizendhanden.nl.

Vrijwilligers kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Zo is er de mogelijkheid om bezoekvrijwilliger te worden en eens in de paar weken bij een gedetineerde op bezoek te gaan. Soms bieden vrijwilligers ondersteuning aan boeddhistische meditatie-groepen in de gevangenis. Ervaren vrijwilligers kunnen ervoor kiezen als buddy bij te dragen aan een succesvolle terugkeer van ex-gedetineerden in de maatschappij.

We zoeken vrijwilligers die 21 jaar of ouder zijn, beschikken over een stabiele persoonlijkheid en die zijn aangesloten bij een boeddhistische organisatie en/of goed zijn ingevoerd in het boeddhisme. We zoeken vooral vrijwilligers die wonen in de regio’s Zeeland, Brabant en Limburg. Meer informatie vind je op onze website: www.duizendhanden.nl.

Heb je belangstelling? Geef je op voor de online introductiedag en ontvang een zoomlink. Deze introductiedag kan vrijblijvend worden bezocht. En is uiteraard verplicht als je vrijwilliger wilt worden. Wees welkom!

Tempels en centra weer open

Met de persconferentie van 25 januari zet het kabinet een flinke stap voorwaarts om alle sectoren weer open te stellen, onder voorwaarden, tot 10 uur ’s avonds. Tot deze datum was ons advies om bij voorkeur alleen online bijeenkomsten te organiseren. In de praktijk staat het onze leden vrij zelf te beslissen of en hoe ze ons advies opvolgen. Veel leden nemen ons advies ter harte, maar kijken natuurlijk ook goed naar de eigen situatie. Boeddhistische centra en tempels zijn niet opgericht om gesloten te blijven, dus we zijn dolblij dat we nu met zijn allen weer open kunnen!

Maatregelen en voorwaarden

Ons nieuwe advies houdt in dat er vanaf 26 januari weer fysieke bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden, mits de basismaatregelen en een aantal bijkomende voorwaarden worden gehanteerd:

Basismaatregelen

- afstand: 1,5 meter
- lucht: ventileren
- mondneuskapje: bij verplaatsing binnen
- testen: thuisblijven als je positief test (of zelftest)
- vaccineren: jezelf en anderen beschermen
- hygiëne: vaak en goed je handen wassen

Bijkomende voorwaarden

- aanmelding vooraf: reserveren
- placering: vaste zitplaatsen op 1,5 meter afstand en
- maximaal 30% van de beschikbare zitplaatsen bezet
- gemarkeerde looproutes om onderling afstand te houden
- vooraf en tijdens pauzes ventileren
- ingetogen zingen of reciteren
- handen desinfecteren
- sanitaire ruimtes desinfecteren

De nu afgekondigde maatregelen en voorwaarden gelden voor een periode van 6 weken, tot 8 maart, met een weegmoment na 3 weken, op 15 februari.

Nederland stapje voor stapje weer open

Gisteren was er na vier weken weer een nieuwe persconferentie. Naast een nieuwe minister voor volksgezondheid is er met het nieuwe kabinet ook een nieuwe minister van Justitie (en Erediensten). Minister Yeşilgöz is minister Grapperhaus opgevolgd. Gistermiddag vond ook het eerste overleg van de verschillende religieuze koepelorganisaties met de nieuwe minister plaats. Het is positief voor de BUN dat dit overleg wordt gecontinueerd.

De persconferentie

Tijdens de persconferentie is bevestigd wat al eerder in de week bekend is geworden. Nederland gaat weer een beetje open, maar stapje voor stapje. Een overzicht van de nu geldende maatregelen is hier terug te vinden. Hoewel de groepsgrootte wordt verhoogd van twee tot vier personen, heeft dat per saldo dus geen gevolgen voor onze leden. Het huidige advies om groepsbijeenkomsten alleen online te doen blijft onveranderd.

Perspectief

Het eerstvolgende weegmoment is dinsdag 25 januari. Als alles meezit is de volgende stap dat we vanaf 26 januari weer teruggaan naar de situatie van de avondlockdown. Alles zou dan weer onder voorwaarden overdag open mogen tussen 05:00 en 17:00 uur. Voordat daarna alles ook ’s avonds weer open kan, zijn we waarschijnlijk een paar maanden verder, als het voorjaar weer aanbreekt.

Langere termijn

Eigenlijk moeten we met zijn allen toe naar een situatie dat we onszelf zo organiseren dat lockdowns niet meer nodig zijn. Voor een gedeelte zijn we daarbij afhankelijk van de overheid. Voor een gedeelte zijn we afhankelijk van de omstandigheden. Voor een gedeelte kunnen we ons ook zelf voorbereiden. Daarbij zouden we ons praktisch gezien moeten richten op de volgende winter.

Animo

Mensen die mee willen denken over het ontwikkelen van een openingsplan voor de volgende winter nodig ik uit om zich bij mij te melden. Ik denk dan aan mensen die al betrokken zijn bij het ontwikkelen van coronabeleid voor de eigen sangha, of die anderszins relevante expertise en ervaring hebben. Het mogen ook mensen zijn die tot nu toe niet bij de activiteiten van de BUN betrokken zijn. Ik hoop dat er veel animo is om samen op te trekken!

Blijf veilig en zorg voor elkaar,
Michael Ritman
Voorzitter

Nederland weer in lockdown

Twee coronapersconferenties in een week. Het is duidelijk dat Nederland weer in de greep is van het coronavirus, en van de omikronvariant die nu in sneltreinvaart op ons af schijnt te komen. Opnieuw adviseert het kabinet iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven en anders in ieder geval de contacten te beperken tot een kleine bubbel.

Advies

Het bestuur van de BUN adviseert de leden het advies van het kabinet op te volgen. Voor zover dit niet al gebeurd is, is het verstandig alle bijeenkomsten naar een onlineomgeving te verplaatsen. Wij begrijpen dat dit in een seizoen waarin nomaliter meer retraites en bijeenkomsten georganiseerd worden een bittere pil is. Maar het lijkt ons futiel om in deze ernstige omstandigheden terug te grijpen naar de wettelijke uitzonderingspositie die religieuze en levensbeschouwelijke instellingen nu eenmaal hebben. Een overzicht van de maatregelen en dringende adviezen is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Veiligheid

De veiligheid van eenieder dient ook nu weer voorop te staan. Dit voelt misschien onwezenlijk in een tijd dat een overgrote meerderheid van de bevolking gevaccineerd is en allerlei aanvullende maatregelen mogelijk zijn om op een veilige manier bijeen te komen. Maar de realiteit is nu toch dat dit pas weer mogelijk zal zijn nadat (bijna) iedereen naast een volledige vaccinatie ook een boostervaccinatie heeft ontvangen. Het goede nieuws is dat wetenschappers er op wijzen dat na de boostervaccinatie de bescherming zelfs nog beter is dan eerder na een volledige vaccinatie. Helaas hebben we daar wel tijd voor nodig. Zoals het nu naar uitziet zeker tot half januari.

Een stille kerst

Wij weten dat onze leden hun best doen om toch een mooi online aanbod te organiseren voor de eigen sangha en op een andere manier samen ruimte te vinden voor stilte en reflectie. Met aandacht zorg en voor elkaar. Wij wensen van harte dat bijeenkomsten in het nieuwe jaar weer snel mogelijk zullen zijn.

Avondlockdown

Na de eerdere oproep van het kabinet op 12 november, is in de afgelopen week gebleken dat hieraan in de samenleving onvoldoende gevolg is gegeven. Daarom heeft het kabinet gisteren een nieuwe indringende oproep gedaan en maatregelen aangekondigd die de hele samenleving en alle sectoren raken. Het is niet anders. Ook minister Grapperhaus deed gisteren in een videogesprek met de voorzitters van de verschillende religieuze koepelorganisaties een beroep op ons om de ernst van de situatie onder ogen te zien en met elkaar zoveel mogelijk te doen om de nieuwe opmars van het virus tot stilstaan te brengen.

Avondlockdown

Iedereen wordt opgeroepen om van 17:00 tot 05:00 zoveel mogelijk thuis te zijn en alleen de deur uit te gaan als het echt niet anders kan. Dit is een hele brute maatregel, maar blijkbaar is die nodig om een kentering teweeg te brengen. De maatregel geldt voor de komende 3 weken, tot het weekend van 18/19 december. Er zijn zoveel onzekerheden dat niet vooraf gesteld kan worden dat het hierbij dan ook blijft. Maar nu niets extra doen is geen optie. Natuurlijk is het onduidelijk in hoeverre iedereen zich hieraan gaat houden, maar de vraag is nu niet wat je moet doen, maar wat je kan doen.

Advies

Twee weken geleden gaven wij alleen een extra overweging mee. Nu vragen wij aandacht voor de dringende oproep die ook aan ons wordt gedaan. Die geven wij bij dezen dan ook onverkort door. Dit houdt in dat aan ons wordt gevraagd alleen nog overdag fysieke bijeenkomsten te organiseren en ’s avonds daar waar maar enigszins mogelijk alleen online.

Fysieke bijeenkomsten overdag

Voor fysieke bijeenkomsten overdag gelden onverkort alle adviezen die al eerder gegeven zijn en die iedereen al naar gelang de eigen situatie zo goed mogelijk al lang heeft toegepast. Daar komt nu bij de extra nadruk die gevraagd wordt voor de anderhalve meter onderlinge afstand. In de praktijk betekent dit dat maximaal 30% van de gewone capaciteit benut kan worden, en in de praktijk vaak nog minder, tussen de 20 en 25%. Ook wordt gevraagd mensen te placeren en mondkapjes te gebruiken tot je op je plaats zit. Mocht anderhalve meter afstand onmogelijk zijn, is het te overwegen om te vragen een coronatoegangsbewijs te tonen. Mensen die geen smartphone hebben kunnen die ook op papier (laten) printen. Alle andere basisregels blijven gewoon van kracht, inclusief de aandacht voor voldoende frisse lucht.

Vooruitblik

Hoewel de experts hierover ook geen uitsluitsel kunnen geven, is het verstandig ervan uit te gaan dat de huidige onzekere omstandigheden zeker nog tot het voorjaar zullen duren. Dit staat nog los van de opkomst van mogelijke virusvarianten. Ook in de nabije toekomst lijkt het erop dat we flexibel in moeten kunnen spelen op de omstandigheden door een combinatie van fysieke, online en hybride bijeenkomsten. Grote fysieke bijeenkomsten zullen vooral van het voorjaar tot het najaar gepland moeten worden. Als we daarvan uitgaan, kan het alleen maar meevallen.

Einde routekaart en hoe nu verder

Het kabinet heeft op 14 september besloten de routekaart los te laten en de samenleving weer zoveel mogelijk open te gooien. De ingangsdatum is 25 september.

Voor de leden van de BUN verandert er eigenlijk weinig. Vanaf 5 juni jl. zijn bijeenkomsten alweer mogelijk, mits dit op een verantwoorde manier gebeurt. Toch is uit vragen gebleken dat er behoefte aan is om een aantal zaken nog een keer op een rijtje te zetten.

Corona

Corona is niet weg en zal ook niet meer weggaan. We zullen ermee moeten leren leven. Wel staat van nu of aan de eigen verantwoordelijkheid voorop. De overheid treedt terug.

Vaccinatie

De verwachting is dat door de toenemende vaccinatiegraad een terugkeer naar zwaardere maatregelen niet nodig zal zijn. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter. Goede informatievoorziening is belangrijk. Vrijwilligheid staat voorop.

Basisregels

De basisregels als handhygiëne, thuisblijven en testen bij klachten, en goede ventilatie blijven onverminderd van kracht. Afstand houden blijft verstandig, vooral bij het betreden of verlaten van het centrum of de tempel.

Samen zingen of reciteren

Samen zingen of reciteren is toegestaan. Dit is op voorwaarde dat de regels van het RIVM voor koren en zangensembles worden gevolgd. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Ventilatie

Ventileer de ruimte waar mensen bijeenkomen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten. Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen.

Coronapas

De coronapas is niet verplicht voor erediensten, dus ook niet voor samenkomsten in een boeddhistisch(e) centrum of tempel. De pas is een middel, en geen doel. De pas beschermt de privacy, omdat geen onderscheid wordt gemaakt tussen vaccinatie, herstel na ziekte, of een afgenomen toegangstest. Het voordeel is dat de anderhalvemeterregel kan worden losgelaten. Het nadeel is dat mensen onbedoeld worden buitengesloten. Ga dus zorgvuldig met dit middel om. De pas kan bijvoorbeeld bij retraites behulpzaam zijn om een veilige omgeving te creëren.

Mensen

Al deze blijvende maatregelen zijn bedoeld om vooral mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Daar doen we het voor.

Namens het bestuur,
Michael Ritman
Voorzitter

Einde harde lockdown en openingsplan

Vanaf zaterdag 5 juni zijn onder voorwaarden bijeenkomsten binnen weer toegestaan. Dit is natuurlijk geweldig nieuws voor onze leden die graag weer aan de slag gaan! In de persconferentie van vrijdagavond is bekend gemaakt dat de volgende stap van het openingsplan wordt gezet. Bij de vorige stap ging het vooral om versoepelingen buiten, nu gaat het om versoepelingen binnen.

Sommige leden zullen meteen van deze mogelijkheid gebruik willen maken, maar er zijn ook leden die pas na de zomer weer een programma op locatie opstarten. Dit is en blijft natuurlijk de eigen afweging en verantwoordelijkheid van de leden.

Uiteraard is bij de openstelling van centra en tempels een gedegen coronaprotocol voorwaarde. Dus kijk hier nog een keer goed na. Vergeet ook niet dat er risico’s verbonden zijn aan het samen zingen of reciteren.

In de persconferentie werd ook al gekeken naar de eerstvolgende stap in het openingsplan. Deze is voorzien voor 30 juni, als de cijfers hier aanleiding toe geven. Deze stap houdt in feite in dat we in een keer terug zullen gaan van niveau 3 naar niveau 1 ‘waakzaam’ van de routekaart die de overheid ontwikkeld heeft. Dan zullen ook grote evenementen weer mogelijk zijn, op basis van o.a. toegangstesten.

De verwachting is dat door de toenemende vaccinatiegraad een terugkeer naar zwaardere maatregelen niet nodig zal zijn.

Wij vinden het wel jammer dat de overheid niet meer de nadruk legt op het belang van goede ventilatie van binnenruimtes. Het goede nieuws is dat een eenvoudige maatregel het meeste oplevert: het tegen elkaar open zetten van ramen en deuren, voor en na de bijeenkomst, en tijdens regelmatige pauzes. Extra tip: Voor het bewaken van het binnenklimaat voldoet een goede CO2-meter die tegenwoordig overal te koop is. Meer gedetailleerde informatie over het belang van ventilatie is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/.../ventilatie

 

Vesakh-wens van minister Grapperhaus

Ieder jaar viert de boeddhistische wereld rond deze tijd Vesakh, de geboortedag van Boeddha. Volgens de kalender van de Verenigde Naties valt deze dag op woensdag 26 mei, de dag van de volle maan. De viering van deze dag vindt vaak in een weekend plaats. Wegens de coronasituatie zijn vieringen vooral online. Ter gelegenheid heeft minister F.B.J. Grapperhaus, in zijn functie als minister van erediensten, een Vesakh-wens opgenomen. Hier volgt de transcriptie hiervan:

Beste mensen,

Net als een jaar geleden groet ik u via een videoboodschap. Ik feliciteer ik u van harte met de geboortedag van Boeddha. Met Vesak, of ook wel Vaishakha.

U heeft zich het afgelopen jaar van uw beste kant laten zien. De boeddhistische gemeenschap in Nederland gaf blijk van dermate grote zelfdiscipline en rust, dat die ook weer nieuwsgierig maakt naar de bronnen van die kracht. Een van die bronnen moet uw besef van vergankelijkheid zijn, dat nu eenmaal een centraal thema is in uw levensfilosofie. Zo’n besef vergroot de schokbestendigheid, stel ik me zo voor. Maar een bron van kracht is ook uw gerichtheid op de medemens. U wilt de medemens niet in gevaar brengen en dat siert u.

Het einde van de pandemie komt nu in zicht en al binnenkort zullen we weer van onze vrijheid kunnen genieten. Maar voor uw jaarlijkse viering komen versoepelingen toch nog net te laat. De gevaren zijn ook de komende weken nog steeds te groot voor samenkomsten zoals u die gewend bent. Fysieke bijeenkomsten kunnen nu alleen nog onder strenge voorwaarden. Digitale bijeenkomsten blijven nog steeds de betere optie.

Ik had u graag anders gegund. Maar ik doe toch nog een beroep op u: houd nog even vol. Des te groter zal binnenkort de vreugde zijn, des te intenser de bevrijding. Houd u zich daaraan vast in de komende periode.

Ik wens u een mooi, gezond en bovenal veilig Vesak!