De toekomst van online boeddhisme

Op 31 december 2015 nam de BOS officieel afscheid als onafhankelijke omroep. Boeddhistische programma’s worden nu uitgezonden door de KRO/NCRV en ook de website Bodhitv bleef in de lucht. Wat is er gebeurd in het afgelopen jaar? En hoe ziet een mogelijke toekomst van Bodhitv eruit? We praten met Reinier Tilanus, Daniel Kwee en Kees Klomp, leden van de werkgroep die met de toekomst van bodhitv bezig is.

“In het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het loskoppelen van Bodhitv en de BOS”, vertelt Reinier Tilanus. “Dat was vooral technisch en organisatorisch: van de overstap op andere beheersystemen en klantenbestanden, tot het opnieuw opzetten van een financiële administratie.”

Word vriend van de BOS
Reinier Tilanus is bestuurslid van de Boeddhistische Unie Nederland en vanuit die rol ook bestuurslid van de Stichting Vrienden van de BOS. Dankzij de steun van deze stichting, kon Bodhitv in 2016 doorgaan met het maken en publiceren van boeddhistische content en bezoekers de weg wijzen naar de boeddhistische programma’s op tv. Maar het voortbestaan van Bodhitv is daarmee niet vanzelfsprekend.

Reinier: “Naast het technische en financiële stuk moet er ook strategisch en inhoudelijk nagedacht worden over een lange termijn toekomst voor Bodhitv. Hiervoor hebben we een negental mensen bij elkaar gebracht die vanuit verschillende invalshoeken een passie hebben voor het verspreiden van boeddhistische waarden. Van schrijvers en ondernemers, tot mensen uit de marketing hoek. Met hen kijken we naar mogelijke manieren om mensen te inspireren, en meer verbinding te creëren in een tijd waarin er steeds meer afstand lijkt te ontstaan tussen groepen mensen in onze samenleving.”

Boeddhisme = realisme
Hoe ziet zo’n platform eruit? En wat is eigenlijk de meerwaarde van een website met het boeddhisme als inspiratiebron? Om deze vragen te beantwoorden spraken we, naast Reinier Tilanus, met twee andere vertegenwoordigers uit de Bodhitv werkgroep. Kees Klomp is schrijver van onder andere het boek Karmanomics. Volgens hem schuilt er een grote maatschappelijke relevantie in de boeddhistische leer: “De mooiste definitie die ik van boeddhisme heb gehoord is: boeddhisme is realisme. In deze tijd, waarin er constant met de waarheid wordt gegoocheld, is het ontzettend belangrijk om ook een nadrukkelijk ander geluid te laten horen.”

Daniel Kwee is communicatiewetenschapper en vakmatig en persoonlijk geïnteresseerd in culturele diversiteit. “Mensen hebben op allerlei manieren baat bij de dhamma”, denkt Daniel. “In een tijd van spirituele pot pourri, waar boeddhisme vaak deel van uit maakt, is het goed om een platform te bieden dat puur uitgaat van de boeddhistische traditie en zich dus niet bezighoudt met andere ‘spirituele’ tradities/vernieuwingen. Niet omdat die geen waarde kunnen hebben, maar omdat boeddhisme an sich al divers genoeg is en genoeg ‘interne’ discussies met zich meebrengt.”

Voor het volledige bericht zie: www.bodhitv.nl